Alles over drinken

Een Iraanse eerder hervormingsgezinde ayatollah oordeelt dat 'degenen die de dorst ondraaglijk vinden, net voldoende mogen drinken om hun dorstgevoelen te lessen' tijdens de ramadan.