Strijd tegen ontvoeringen door ouders wordt opgevoerd

Veli Yüksel © Belga Image

De plenaire Kamer heeft vandaag quasi unaniem het wetsvoorstel goedgekeurd waarmee Veli Yüksel (CD&V) de strijd wil aanbinden met parentale ontvoeringen. Enkel de drie Vlaams Belangers onthielden zich bij de stemming.

Binnenkort zal de familierechtbank reisbeperkingen kunnen opleggen bij een ernstige vrees voor een niet toegelaten reis van een minderjarig kind. Dat kan gaan om een verbod om reisdocumenten, paspoorten of kids-ID’s af te leveren. Ook de geldigheid van een identiteitskaart voor kinderen boven de 12 jaar kan beperkt worden, net als een bevel tot intrekking van al deze documenten.

In de hele Europese Unie zijn er jaarlijks ongeveer 1.800 gevallen van parentale ontvoering.

De griffier moet onmiddellijk na de uitspraak deze beslissing bekendmaken aan de burgemeester van de gemeente waar het kind is ingeschreven, aan de FOD Binnenlandse én Buitenlandse Zaken, die dan de nodige stappen kunnen ondernemen. Denk daarbij aan het seinen van het kind of het blokkeren van de nodige documenten.

Bij kinderontvoering is het meestal zo dat een kind door één van de ouders meegenomen wordt naar een ander land. Child Focus behandelde in 2017 liefst 386 dossiers, ofwel 10 procent meer dan het jaar voordien. Voor ons land blijft Frankrijk als bestemming koploper met 36 gevallen. In de hele Europese Unie zijn er jaarlijks ongeveer 1.800 gevallen van parentale ontvoering, maar ontvoeringen naar niet-EU-landen zijn veel complexer.

Partner Content