Strengere quarantaineregels in onderwijs: ‘Ik weet niet of het zal volstaan’

. © Belga

Buitenschoolse activiteiten met overnachting worden geschrapt, klasgroepen mogen niet samenkomen in refters en studiezalen en de quarantaineregels worden opnieuw strenger.

Dat is vrijdag beslist na overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijskoepels en de vakbonden.

Het is belangrijk dat klassengroepen zo weinig mogelijk contact hebben onderling. Zo mogen ze niet meer samenkomen in refters, studiezalen en voor- en naschoolse opvang. Buiten op bijvoorbeeld de speelplaats kan dat wel nog. Meerdaagse buitenschoolse uitstappen met een overnachting worden geschrapt, zeker tot aan de kerstvakantie. Verder wordt het test- en quarantainebeleid opnieuw aangepast. Een klas moet nu in quarantaine vanaf het moment dat er binnen een week binnen een klas drie besmettingen vastgesteld worden, tot nu toe was dat bij vier besmettingen. Daarnaast kan een school zelf beslissen of ze geheel of gedeeltelijk overgaat tot afstandsonderwijs of sluiting. Verder moeten leerlingen een vaste plaats krijgen in de klas, moet de aanwezigheid van derden op school worden beperkt en blijven de huidige regels rond mondmaskers gelden.

Eerder op de dag was al bekendgemaakt dat de Vlaamse regering 17,5 miljoen euro uittrekt voor CO2-meters in de klas en zelftesten voor het onderwijspersoneel.

Verdeelde reacties

De reacties op de nieuwe maatregelen zijn verdeeld. Go! en het Katholiek Onderwijs reageren positief.

‘Schoolbesturen krijgen het vertrouwen om op basis van de lokale situatie en na grondige overweging te beslissen om afstandsonderwijs of hybride onderwijs in te richten’, reageert Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. ‘We hopen dat deze inspanningen, samen met de maatregelen in de brede samenleving, de stijgende besmettingscurve kunnen doen keren.’

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is tevreden dat de scholen proactief en zelf, op basis van plaatselijke toestanden, kunnen beslissen over het invoeren van deeltijds of volledig afstandsonderwijs.

‘Heel wat van de nieuwe maatregelen worden vandaag al breed toegepast in onze scholen, zoals het scheiden van klasgroepen, het ventileren van lokalen of het dragen van mondmaskers. Het is goed dat scholen duidelijkheid krijgen over de financiering van de CO2-meters en de zelftesten en we hopen op een positief antwoord over de prioritaire vaccinatie van het onderwijspersoneel van het basisonderwijs’, zegt hij nog.

Volstaat het?

De vakbonden zijn minder positief.

Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, vreest dat die maatregelen niet voldoende zullen zijn. De socialistische vakbond vindt dat er een meer kordaat beleid moet komen en dat scholen nu te veel vrijheid krijgen. ‘Scholen mogen beslissen om over te gaan op afstandsonderwijs als er zich een probleem voordoet, maar vanaf wanneer is er een probleem en wie bepaalt dat’, vraagt Libert zich af. ‘Scholen concurreren ook met elkaar en proberen zo lang mogelijk open te blijven.’

Ook Koen De Backer, ondervoorzitter van VSOA, vraagt zich af of de maatregelen voldoende zijn, ‘al heb ik geen glazen bol natuurlijk’. Hij is in tegenstelling tot Libert wel tevreden dat scholen zelf kunnen beslissen over afstands- of hybrideonderwijs, al benadrukt hij dat niet mag vergeten worden dat zo de werkdruk van de leerkracht opnieuw stijgt.

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), vindt dan weer dat scholen er alles aan moeten doen om de examens op een normale manier te laten plaatsvinden. De vakbond pleit ervoor om nu eerder over te gaan op afstandsonderwijs om een normale examenperiode te vrijwaren. Het is voor de bond absoluut noodzakelijk dat er geen examens uitgesteld worden tot na de kerstvakantie.

Infectioloog Erika Vlieghe vreest dat dat pakket maatregelen niet zal volstaan. Zij had graag meer doortastende maatregelen gezien op het vlak van mondmaskers, CO2-meters en test- en quarantainebeleid. ‘Voor een klasquarantaine gaat men van vier naar drie besmettingen’, zei ze in Terzake. ‘Maar oorspronkelijk was dat vanaf het tweede kind. We zitten met een besmettelijke deltavariant, het is een illusie om dan te wachten tot de derde besmetting. Ik zie niet goed in hoe dit krachtig zal ingrijpen op de circulatie in de scholen.’ ‘Ik denk niet dat de situatie hiermee onder controle komt en dat is jammer voor de kinderen, voor hun ouders en de leerkrachten’.

Partner Content