Steven Van Gucht: ‘Inspanningen maken wel degelijk het verschil’

Steven Van Gucht © belga

Zonder maatregelen zou de exponentiële groei van juli in Antwerpen op 9 augustus geleid hebben tot 700 besmettingen per dag, bewijst een simulatie-analyse van de UHasselt en UAntwerpen.

De afgelopen week (21-27 augustus) werden in België gemiddeld 430 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een verdere daling van 14 procent in vergelijking met de week daarvoor. ‘De daling gaat opnieuw iets sneller’, zei viroloog Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van het crisiscentrum.

De grootste daling wordt momenteel vastgesteld in de grote steden zoals Antwerpen, Luik en nu ook Brussel. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er de afgelopen week gemiddeld 112 nieuwe besmettingen, of een daling van 12 procent in vergelijking met de week daarvoor. In Antwerpen kwamen er de voorbije week gemiddeld 86 nieuwe gevallen bij per dag (-24 procent).

In de andere provincies worden dalingen tussen 3 en 38 procent opgetekend. Enkel in Vlaams- en Waals-Brabant stijgen de besmettingen nog, met respectievelijke 8 en 41 procent. ‘In absolute getallen blijft het echter relatief, met gemiddeld 41 nieuwe gevallen in Vlaams-Brabant en 15 besmettingen per dag in Waals-Brabant.’

Ziekenhuizen

Ook in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zet de dalende trend duidelijk door: gemiddeld 15 ziekenhuisopnames per dag afgelopen week tegen 24 de week voordien (-39 procent). Ook in het Brussels Gewest en de meeste provincies daalt het aantal ziekenhuisopnames, behalve in Vlaams- en Waals-Brabant waar nog een lichte stijging is.

De sterftecijfers vielen terug naar gemiddeld 4 overlijdens per dag (-53 procent) tegen gemiddeld 8,4 overlijdens per dag de week daarvoor. ‘De sterftecijfers zijn duidelijk teruggebracht naar het niveau van voor de hittegolf.’

Professor Van Gucht herhaalde het belang van een quarantaine van veertien dagen bij een hoogrisicocontact of terugkeer uit een rode zone. ‘Bij een drager van het virus komt de ziekte pas na enige tijd tot uiting. Het is perfect mogelijk om kort na de blootstelling een negatieve test af te leggen en toch drager te zijn. Het testen vlak na de blootstelling of na terugkeer uit een rode zone is geen vervanging voor de quarantaine.’

Simulatie

Op de persconferentie werd benadrukt dat de gezamenlijke inspanningen, met heel wat aanpassingen en aanvaardingen, wél het verschil maken. De evolutie in Antwerpen bewijst dit, aldus een simulatie-analyse van de UHasselt en de UAntwerpen.

‘In plaats van een exponentiële groei, die op 9 augustus zou geleid hebben tot meer dan 700 besmettingen per dag in Antwerpen, hebben we een afplatting van de curve gezien die onder de 300 besmettingen per dag is gebleven.’ Vandaag is dat aantal gedaald naar 86 besmettingen.

‘We hebben veel ziekenhuisopnames en overlijdens kunnen vermijden. Het illustreert dat we het virus wel degelijk klein kunnen krijgen mits solidariteit en volharding’, zei Van Gucht. ‘Ik ben er van overtuigd dat we dit ook komende winter zullen kunnen. Het virus kan niet vooruit denken, wij wel.’

Een simulatie voor het Brussels gewest geeft aan dat zonder bijkomende inspanningen de curve zou gestegen zijn tot 300 besmettingen per dag op 23 augustus. Vandaag zijn er nog 112 per dag. ‘Brussel bevindt zich nog op een plateau, zonder duidelijke daling. Er zijn nog inspanningen nodig’, klonk het.

Partner Content