Stephanie D’Hose (Open VLD) wordt Senaatsvoorzitster

© belga

Stephanie D’Hose wordt de nieuwe voorzitster van de Senaat. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert schuift de 39-jarige D’Hose naar voren als voorzitster van de Hoge Vergadering. Ze volgt Sabine Laruelle (MR) op. Rik Daems blijft fractieleider van de Vlaamse liberalen in de Senaat.

Open Vld kreeg bij de verdeling van de bevoegdheden binnen de regering-De Croo het voorzitterschap van de Senaat toegewezen. De keuze van partijvoorzitter Lachaert viel daarbij op D’Hose. Zij is vandaag gemeenteraadslid in Gent en zetelt in het Vlaams parlement, van waaruit ze als gemeenschapssenator is afgevaardigd in de Senaat.

D’Hose wil de komende jaren haar schouders zetten onder een hervorming van de Senaat. Over de rol van de Senaat is de voorbije jaren al erg veel inkt gevloeid. Veel partijen zien een beperkte of een andere rol voor de Senaat. Nog andere partijen willen de Senaat gewoon afschaffen.

Het regeerakkoord van de ploeg-De Croo bevat het engagement om binnen het parlement een debat op te starten over hoe onze democratie kan worden verfijnd. Aan dat debat zullen ook burgers, de academische wereld en de samenleving deelnemen. Een van de onderwerpen is de toekomst van de Senaat.

Hervormingstraject

‘Het is dan ook nodig dat de Senaat zich – in afwachting van het openstellen van de grondwet op dit punt – voorbereidt op een hervorming en zich in de komende jaren bescheiden opstelt in het ontplooien van activiteiten’, vindt D’Hose. ‘We moeten ook nagaan hoe we maximaal kosten kunnen besparen. Dat kan bijvoorbeeld door het zoeken naar maximale organisatorische synergieën met de Kamer van volksvertegenwoordigers.’

D’Hose wil daarom met de andere fracties in het Bureau rond de tafel gaan zitten om die nieuwe richting te concretiseren. ‘Een efficiënter België start immers met een efficiënte Senaat. Ik zal dus meteen aan de slag gaan met de werking tegen het licht te houden en een hervormingstraject uit te tekenen, uiteraard met respect voor de waardevolle rol die het huidige personeel van de Senaat vervult’, besluit D’Hose. (Belga)

Partner Content