Stemming abortuswet meer dan waarschijnlijk uitgesteld

Het federaal parlement

Binnen de conferentie van voorzitters in de Kamer is er geen consensus bereikt om het wetsvoorstel dat de abortuswet versoepelt woensdagnamiddag aan de agenda van de plenaire Kamer toe te voegen. Dat werd in kringen van de fractieleiders vernomen. Voorstanders van de tekst zullen wellicht een motie indienen om het voorstel alsnog te bespreken.

Om de wettekst tijdens de plenaire vergaderingen van woensdag of donderdag te bespreken, moest de conferentie van voorzitters het licht op groen zetten. Binnen die vergadering van de Kamervoorzitter en de fractieleiders kon echter geen consensus worden bereikt. Zoals bekend zijn CD&V, N-VA en Vlaams Belang tegenstanders van de wetswijziging. Dat betekent niet dat het voorstel niet ter sprake zal komen. Bij de voorstanders (socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI) kan men beslissen een motie in te dienen om het wetsvoorstel alsnog aan de agenda toe te voegen.

Geen stemming

Maar tot een stemming over de tekst zal het niet komen. Indien de tegenstanders opnieuw het advies vragen van de Raad van State over een amendement, kan die stemming niet plaatsvinden. Samen komen ze daarvoor aan de noodzakelijke 50 stemmen. Zonder stemming wordt het dossier alvast over het zomerreces getild. Na deze week sluit de Kamer de deuren, tenzij voor hoogdringende zaken. Dat geeft de onderhandelaars voor een federale regering de ruimte om een coalitie te smeden, zonder dat het abortusdossier als een zwaard van Damocles boven hun hoofden hangt.

Partner Content