Steeds meer kinderen gaan naar de logopedist

(Belga) Ouders sturen hun kinderen steeds vaker naar de logopedist. In twaalf jaar tijd steeg het aantal terugbetalingen bij het Riziv met bijna 44 procent, goed voor meer dan 70 miljoen euro uitgaven in 2010. De cijfers staan in het novembernummer van het onderwijsblad Klasse. Toch is logopedie heel vaak overbodig, zeggen scholen.

West- en Oost-Vlaanderen nemen met respectievelijk 18 en 16 procent de grootste hap uit het aantal terugbetalingen, op ruime afstand gevolgd door Antwerpen (9 pct), Vlaams-Brabant (8 pct) en Limburg (7 pct). De terugbetalingen voor 8-, 9- en 10-jarigen zijn met ruim 32 miljoen euro goed voor iets meer dan de helft van de uitgaven voor kinderen, aldus Klasse. Annie Lion, directeur van de vrije basisschool in Buggenhoudt, denkt niet dat er zoveel meer kinderen dan vroeger nood hebben aan logopedie. “Ouders kunnen gewoon moeilijker aanvaarden dat hun kind niet perfect is en stappen daarom sneller naar een logopedist”, getuigt ze. “Sommige problemen kan een school niet zelf aanpakken, maar steeds meer logopedisten geven bijles en huiswerkbegeleiding in plaats van therapie. Ze ‘ronselen’ patiënten en maken misbruik van het vertrouwen van ouders”, zegt ze in Klasse. Pol De Meyere, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL), erkent het probleem. “Logopedie is geen alternatief voor huiswerkbegeleiding. Als een kind geen therapie nodig heeft, dan kan de logopedist de ouders en de school beter adviseren hoe ze het kind zelf kunnen helpen.” Hij gelooft niet dat ouders te snel naar een logopedist stappen. (KAV)

Partner Content