Staking in gevangenis Sint-Gillis afgelopen

(Belga) De staking in de gevangenis van Sint-Gillis, die 3,5 weken aanhield, is afgelopen. De vakbonden hebben in aanwezigheid van een sociaal bemiddelaar van de FOD Werkgelegenheid een akkoord gesloten met de directie.

Het personeel van de gevangenis legde begin oktober het werk neer, onder meer uit onvrede met de overbevolking en omdat er extra gevangenen moesten opgevangen worden. Die zijn afkomstig uit de gevangenis van Verviers, waar een deel van de gebouwen om stabiliteitsredenen moet worden gesloten. “Naar aanleiding daarvan werd het maximumaantal gedetineerden in Sint-Gillis geschrapt”, zegt ACOD-afgevaardigde Kurt Sissau. “Nu werd overeengekomen om opnieuw een quotum in te voeren van 740.” In februari opent in Sint-Gillis een nieuwe vleugel, waardoor de gevangenis meer gedetineerden aankan. “We begrijpen dat we nog een paar maanden op onze tanden moeten bijten”, stelt Sissau, “maar de directie heeft nu beloofd zo snel mogelijk extra personeel in te schakelen.” Vrijdag om 10 uur wordt het akkoord voorgelegd aan het personeel. Daarna gaat wellicht iedereen opnieuw aan het werk. (KAV)

Partner Content