Spoedprocedure 3M tegen strengere milieuregels verworpen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt de spoedprocedure die chemiebedrijf 3M had ingediend tegen de strengere milieuregels en lozingsnormen. Volgens de Raad kan 3M ‘de beweerde financieel-economische nadelen’ onvoldoende hard maken. Over de wettigheid van de verstrenging zelf spreekt de Raad zich (nog) niet uit.

Begin maart ging Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in op de vraag van de deputatie van de provincie Antwerpen om strengere milieuvoorwaarden op te leggen aan 3M. Demir legde aan 3M strengere lozingsnormen voor 9 PFAS op. Het chemiebedrijf liet meteen weten dat het zich verzette tegen de nieuwe normen. Volgens 3M zouden de nieuwe normen zelfs kunnen leiden tot méér PFAS-emissies omdat de voorgestelde wijziging ‘in de praktijk de aanwezige zuiveringsinstallatie voor grond- en regenwater zou stilleggen’.

3M diende bij de Raad voor Vergunningsbetwistignen daarom een vordering tot schorsing ‘bij uiterst dringende noodzakelijkheid’ in. Maar volgens de Raad kan 3M ‘de beweerde financieel-economische nadelen niet verduidelijken’. Volgens de Raad kan het bedrijf ook niet aantonen dat de nieuwe normen net voor méér PFAS-emissies zouden kunnen zorgen.

‘De Raad besluit daarom dat de nadelige gevolgen die 3M Belgium wenst af te wenden, niet zwaarwichtig genoeg overkomen om de schorsing te verantwoorden’, klinkt het.

‘Geweer van schouder veranderen’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir reageert tevreden op de beslissing. Volgens haar is het al de derde keer op enkele maanden tijd dat 3M een beroepsprocedure tegen Vlaanderen verliest. ‘Van multinationals zoals 3M verwacht ik dat ze ten volle de verantwoordelijkheid opnemen om ons leefmilieu en de gezondheid van de Vlamingen te beschermen. Ik roep 3M op het geweer van schouder te veranderen en haar handelsmerk van voortdurende beroepsprocedures te stoppen. Wat we nodig hebben is verantwoordelijkheidszin ten aanzien van haar werknemers en de gemeenschap. Het is ook die boodschap die ik volgende week aan de CEO zal geven’, zegt Demir.

Partner Content