SP.A: “Vlaamse regering kiest juridisch wankele en aanvechtbare oplossing voor Uplace”

Katia Segers (SP.A), Vlaams parlementslid © BELGA

De Vlaamse regering nam in het Uplace-dossier een “juridisch wankele” en “aanvechtbare” beslissing toen ze begin deze maand het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) goedkeurde. Dat maakt Vlaams parlementslid Katia Segers (SP.A) op uit een juridisch advies dat het kabinet van minister Joke Schauvliege een week voor de beslissing ontving.

In het GRUP wordt een deelzone met winkelcentrum Uplace in Machelen gekoppeld aan een deelzone Vilvoorde. Voor beide zones samen wordt een maximumplafond voor de oppervlakte voor kleinhandel en recreatie vastgelegd. Tijdens het openbaar onderzoek waren nochtans verscheidene bezwaarschriften ingediend die pleiten voor een opsplitsing.

In een juridisch advies aan de Vlaamse regering suggereerde advocatenkantoor Storme, Leroy en Van Parys op 24 november ook dat het behoud van de koppeling van de maximumplafonds van beide zones “problematisch” en “vanuit het rechtszekerheids- en zorgvuldigheidsbeginsel vatbaar voor discussies” lijkt te zijn. De koppeling is “niet robuust te argumenteren of te verantwoorden”, concludeert het advies.

Volgens Segers nam de Vlaamse regering dan ook “een stevig risico” door beide zones te blijven koppelen. “Meteen is duidelijk waarom CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel na de beslissing een persbericht rondstuurde met als boodschap dat de Raad van State maar een oordeel moet vellen: een dergelijk wankel besluit zal met aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangevochten worden.”

Segers vraagt zich af waarom de regering desondanks toch besloot om het GRUP niet aan te passen. Door Uplace los te koppelen zouden de andere projecten niet langer gegijzeld worden en kan het oude industrieel gebied in Vilvoorde verder ontwikkeld worden, zo argumenteert de sp.a’ster. “Nogmaals blijkt hoezeer deze Vlaamse regering rijdt voor de belangen van één man: Bart Verhaeghe.”

Het kabinet van minister Schauvliege wijst er in een reactie op dat er naar aanleiding van de opgeworpen bezwaren verscheidene bijkomende juridische adviezen opgevraagd werden. “Dit advies stelt inderdaad dat er argumenten waren om de deelzones op te splitsen, maar het stelt ook dat dit dan moest gebeuren bij de eerste principiële vaststelling in februari”, stipt de woordvoerder aan.

Begin januari wordt het arrest van de Raad van State verwacht.(Belga/WK)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content