Somers wil dat alle Vlaamse ambtenaren na hun 65ste kunnen blijven werken

Bart Somers © belga

Als het van Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers afhangt, moeten alle Vlaamse ambtenaren tot na hun 65ste aan de slag kunnen blijven als ze dat zelf willen. De Open VLD-minister start daarover binnenkort gesprekken met de vakbonden.

Naar aanleiding van het pensioen van VRT-nieuwsanker Martine Tanghe laaide een discussie op over het automatisch op pensioen sturen van mensen op 65-jarige leeftijd. ‘Een overheid die haar toptalenten op 65 op pensioen stuurt, het is echt niet meer van deze tijd’, zo schreef arbeidseconoom Stijn Baert in een opiniestuk.

Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers vindt dat alle ambtenaren die na hun 65ste willen blijven werken, dat ook kunnen doen. Voor contractuele ambtenaren (de Vlaamse overheid telt 30 procent contractuelen en 70 procent statutairen) kan dat probleemloos, bij statutairen ligt dat iets moeilijker. Somers: ‘Het pensioen van statutairen gaat automatisch in op 65-jarige leeftijd. Als een statutaire ambtenaar langer wil blijven werken, dan moet hij in het huidige systeem telkens een jaar uitstel vragen. Dat systeem willen we hervormen. Zoals het momenteel bestaat bij de contractuele ambtenaren, willen we één eenvoudig systeem voor álle ambtenaren van de Vlaamse overheid’, aldus Somers.

Ambtenaren zullen op hun 65ste op pensioen kunnen blijven gaan, verzekert Somers, ‘maar we draaien het principe om’. ‘Wie nog kan werken en wil werken, hoeft daar geen speciale toestemming voor te vragen. Werken moet niet afgeremd, maar gestimuleerd worden’, klinkt het.

Uit cijfers blijkt dat er erg weinig ambtenaren aan de slag blijven tot na hun 65ste. ‘De laatste vijf jaar hebben 21 contractuele en 16 statutaire ambtenaren ervoor gekozen om na hun 65ste te blijven werken’. ‘Ook al gaat het over kleine aantallen, het is opvallend dat er de laatste jaren meer contractuele dan statutaire ambtenaren aan de slag waren in de leeftijdscategorie boven 65 jaar, ook al zijn 70 procent van onze ambtenaren statutair tewerkgesteld’, zegt Somers.

‘Het is belangrijk dat we als Vlaamse overheid rekening houden met deze maatschappelijke tendens en een modern HR-beleid voeren met flexibelere werkregimes en verloning, zodat meer ambtenaren er vrijwillig voor kiezen om langer te blijven werken.’

Partner Content