Somers start procedure intrekking erkenning Antwerp Islamic Association

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) start de procedure waarmee mogelijk de erkenning van de moskee Antwerp Islamic Association wordt ingetrokken.

De oorzaak van de eventuele intrekking ligt niet bij extremisme, maar bij interne conflicten die al meer dan drie jaar aanslepen. Zo zou er een intern conflict zijn tussen het bestuur van de vzw en de erkende imam die werd aangeduid door de Belgische Moslimexecutieve.

De Antwerp Islamic Association is een Pakistaanse geloofsgemeenschap in de Antwerpse Seefhoek die in 2007 erkend werd. Provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) stuurde onlangs een brief naar Somers om de situatie binnen de geloofsgemeenschap aan te kaarten. In de brief schrijft Lemmens dat er sinds 2016 een crisissituatie bestaat. De moskee-vzw zou de imam niet langer toelaten om de gebedsruimten te betreden en stelde een nieuwe imam aan die niet erkend is. Ook moest de politie al eens tussenbeide komen bij verhitte interne discussies, meldt Somers.

Op basis van een onderzoek van de administratie adviseerde het Agentschap Binnenlands Bestuur om de opheffingsprocedure te starten. ‘Maatschappelijke relevantie van de geloofsgemeenschap is een van de voorwaarden om de erkenning te behouden’, aldus Somers. ‘Er kan moeilijk sprake zijn van duurzame verankering binnen de gemeente als de conflicten jarenlang aanslepen. Bovendien is het voor ons niet aanvaardbaar dat essentiële administratieve en decretale bepalingen niet nagekomen worden en dat de erkende imam zomaar vervangen wordt door een nieuwe imam die niet erkend is.’

Er wordt nu advies ingewonnen van alle betrokken actoren. Daarna volgt een beslissing over de eventuele intrekking.

Partner Content