SERV wil meer ambitie om voertuigenpark te vergroenen

. © Getty Images

De SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, vraagt de Vlaamse regering om scherpere ambities om het voertuigenpark te vergroenen.

‘Anders stelt Vlaanderen zich doelen die gevoelig lager liggen dan lopende evoluties op de markt en in het federaal en Europees beleid. Dat zou een gemiste kans zijn’, zegt SERV-voorzitter Ann Vermorgen donderdag.

De Vlaamse sociale partners zijn van mening dat de Vlaamse regering terecht de kaart van elektrische auto’s trekt. Maar ‘het ambitieniveau van de visietekst Clean Power for Transport (CPT) die onlangs op de regeringstafel lag, is al deels achterhaald’, klinkt het.

De SERV is blij dat de visietekst becijferde doelstellingen naar voren schuift voor de inschrijving van nieuwe voertuigen tussen 2025 en 2035 ,maar vraagt de Vlaamse regering om deze cijfers te verduidelijken, te onderbouwen én – voor auto’s – aan te scherpen. ‘Het blijft onduidelijk op welke informatie en scenario’s de keuzes precies gebaseerd zijn en wat de juiste impact ervan is op bijvoorbeeld de emissies en de energienetten. Op die manier lijken de doelen nogal arbitrair gekozen: dat getuigt niet van ‘goed bestuur’.’

Het streefdoel van 20 procent verkochte elektrische auto’s tegen 2025 en 50 procent tegen 2030 vindt de SERV ‘erg laag’. ‘Elektrische voertuigen zullen de komende jaren sowieso goedkoper worden, zowel bij aankoop als over hun levensduur bekeken en autoconstructeurs zullen steeds meer focussen op zero-emissievoertuigen. De Vlaamse sociale partners vragen zich af wat de meerwaarde is van een visietekst als de ambities niet verder reiken dan wat er al is of spontaan zal komen? Zo mikt de CTP-visie op 500.000 elektrische auto’s in 2030, terwijl de federale hervorming van de fiscaliteit van bedrijfswagens op zich wellicht kan leiden tot een veel hoger aantal elektrische auto’s in 2030.’ De minimale aanpak betekent volgens de SERV ook dat investeringen in laadinfrastructuur en netaanpassingen dreigen te laat te komen.

Vrachtwagens en bussen

Voor andere categorieën voertuigen, zoals vrachtwagens en bussen, zien de Vlaamse sociale partners nog veel vraagtekens. ‘De Vlaamse regering neemt een afwachtende houding aan en biedt geen zicht op hoe ze de Vlaamse vrachtwagens na 2030 wil doen evolueren naar een nuluitstoot. Nochtans hebben bedrijven hierover snel duidelijkheid nodig om zich tijdig te kunnen voorbereiden. Bovendien is dit ook bepalend voor de inschatting van de nodige investeringen in het elektriciteitsnet, onder andere omdat elektrische trucks hogere laadvermogens nodig hebben. Voor bussen van het openbaar vervoer lijken de ambities voldoende hoog maar ontbreken vooral genoeg middelen bij De Lijn.’

De SERV vraagt Vlaanderen om werk te maken van de aangekondigde evaluatie van de bestaande premies en verlaagde belastingen maar ook van een bredere analyse van de mogelijke Vlaamse hefbomen. ‘Op basis hiervan kunnen nieuwe, efficiënte en rechtvaardige maatregelen uitgewerkt worden om de vergroening van het wagenpark tegen 2030 te bereiken’, klinkt het.

Om de uitrol van elektrische voertuigen niet te belemmeren, moet het CPT-plan volgens de SERV ook preciseren hoe de laad- en netwerkinfrastructuur ontwikkeld en verslimd zal worden. De SERV vraagt om de investeringen in laadpunten te budgetteren en waar relevant de nodige middelen te voorzien in het CPT-plan. ‘Ruw gerekend aan 2.000 euro per laadpunt spreken we al snel over 1,4 miljard euro tot 2030 voor private laadpalen en 114 miljoen euro voor publieke laadpalen. Wie dat zal betalen, is onduidelijk.’ Tot slot moet er voldoende oog zijn voor slim laden van elektrische voertuigen want dat zou de kosten van netinvesteringen bijna kunnen halveren.

Lydia Peeters: niet te beroerd om plannen bij te sturen

In een reactie op het nieuwe advies van de SERV, in De Ochtend (Radio 1), zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) dat ze ‘nooit te beroerd (is) om plannen bij te sturen’. Dat de SERV nu niet hoog oploopt met de ambitie om elektrische auto’s tegen 2030 de helft van alle nieuw verkochte auto’s te doen uitmaken, doet Peeters opmerken dat de markt bijzonder snel evolueert. ‘Toen ik het eind vorig jaar in de conceptnota over de uitrol van de laadinfrastructuur had over het bijplaatsen van minstens 30.000 extra laadpalen, zei men dat ik veel te ambitieus was. Nu zegt men dat ik niet ambitieus genoeg ben.’

De plannen om het aandeel van elektrische wagens in het nieuwe wagenpark op te krikken, dateren van april, maar Peeters zal de markt blijven monitoren en indien nodig snel bijsturen, zegt ze. ‘Nu is dat aandeel nog klein, maar door de verplichting om de salariswagens binnenkort elektrisch te maken, gaat dat zeker een boost krijgen.’ Peeters stelt het als prioriteit om de consument vertrouwen te doen krijgen in elektrisch rijden. ‘Daarom focus ik ook op die laadinfrastructuur. Om de 25 kilometer wil ik een laadpaal.’

Partner Content