Schietincident jeugdinstelling: ‘Is dit de strijd tegen terrorisme?’

Jan Jambon (N-VA), minister van Binnenlandse Zaken © AFP

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) mag het wapen met kogels uit kunstof, dat werd gebruikt om een meisje in een jeugdinstelling neer te schieten, ingezet worden om een persoon te neutraliseren.

Het wapen dat werd gebruikt om een veertienjarig meisje in een jeugdinstelling met een kogel uit kunststof neer te schieten, mag worden gebruikt om een persoon te neutraliseren die zichzelf of anderen ernstige letsels dreigt toe te dienen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), bij monde van zijn partijgenoot Steven Vandeput, in de Kamer verklaard.

De minister werd door verschillende Kamerleden aan de tand gevoeld over het schietincident. Jambon wilde niet al te zeer op de feiten ingaan, om eerst het onderzoek van het Comité P af te wachten. Wel citeerde hij uit het KB en de rondzendbrief uit 2007 en 2008 om aan te geven in welke omstandigheden het wapen mag worden gebruikt.

Bovendien benadrukte de minister dat de omstandigheden waarin de politie moet optreden, niet altijd simpel zijn. ‘Wat zou uw reactie zijn mocht als het kind zichzelf had kunnen verwonden?’, luidde het nog.

Terrorisme?

Voor oppositiepartijen Groen en PVDA is het duidelijk dat het interventieteam geen gebruik had mogen maken van het wapen. ‘Vindt u het normaal dat een vuurwapen wordt gebruikt voor een minderjarige in deze situatie?’, richtte Stefaan Van Hecke (Groen) zich tot de minister. ‘Op kinderen schiet men niet’, vulde Raoul Hedebouw (PVDA) aan. ‘De Snelle Respons Teams (SRT) zijn in het leven geroepen in de strijd tegen terrorisme. Is dit de strijd tegen terrorisme?’.

N-VA’er Koenraad De Grootte laakte dat ‘de linkse oppositie’ de politie in diskrediet probeert te brengen. Hij vond het ook een goede zaak dat het Comité P het incident zal analyseren en vroeg Kamervoorzitter Siegfried Bracke spoed achter dat onderzoek te laten zetten.

Betere afspraken nodig

Het is makkelijk om nu te analyseren, maar je moet er maar eens voor staan, dergelijke afwegingen worden in een tijdspanne van minuten gemaakt

Jo Vandeurzen

Ook tijdens het vragenuurtje in het Vlaams parlement kwam het schietincident ter sprake. ‘Er is voldoende reden om achterdochtig of op zijn minst gealarmeerd te zijn. Maar of de politie al of niet correct heeft opgetreden, dat kunnen we enkel besluiten na een analyse van de feiten’, aldus minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Om zich ten gronde over de zaak uit te spreken wil Vandeurzen evenwel het rapport van het Comité P afwachten. ‘Het is makkelijk om nu te analyseren, maar je moet er maar eens voor staan, dergelijke afwegingen worden in een tijdspanne van minuten gemaakt’, aldus de CD&V’er. Mogelijk zijn er in de toekomst betere afspraken nodig, vond hij, onder meer over de situaties waarin het opportuun is het SRT in te zetten.

Freya Van den Bossche (SP.A) reageerde zeer teleurgesteld. ‘Het schokt me ongelofelijk dat u vindt dat het gebruik van een wapen misschien wel proportioneel was. Dat team is opgericht om verdachten met kalasjnikovs te neutraliseren’, bracht het parlementslid in herinnering.

Volgens Wouter Van Besien (Groen) heeft het weinig zin de analyse van het Comité P af te wachten. ‘Het bestuur van Antwerpen heeft zijn conclusie toch al klaar. Er zijn geen fouten gebeurd.’ (Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content