Schauvliege wil aanvaardingsplicht drukwerkafval afschaffen

(Belga) Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil de aanvaardingsplicht voor drukwerkafval afschaffen. Die werd vijftien jaar geleden ingevoerd, maar intussen is de inzameling en recyclage ervan een rendabele activiteit geworden. Daarom is een aanvaardingsplicht niet meer noodzakelijk, vindt Schauvliege, die de Vlaamse regering de afschaffing zal voorstellen.

“Oud papier” was één van de eerste afvalstromen die selectief werden ingezameld, vooral om economische redenen. Oud papier is interessant voor de productie van nieuw papier en karton omdat daardoor minder houtvezels nodig zijn. In 2011 werd er 483.656 ton “oud papier” ingezameld. Daarmee vormt papier- en kartonafval meer dan 20 procent van het selectief ingezameld huishoudelijk afval. Het zijn de gemeenten die voor de inzameling instaan. Om hen daarvoor financieel tegemoet te komen, werd in 1998 een aanvaardingsplicht op drukwerkafvalstoffen (reclamedrukwerk en persdrukwerk) ingevoerd. Dat betekent dat producenten van drukwerk de kosten voor de inzameling en de verwerking van het drukwerkafval moeten terugbetalen aan de gemeenten. De aanvaardingsplicht werd in twee milieubeleidsovereenkomsten gegoten. Uit een evaluatie van afvalstoffenmaatschappij OVAM blijkt dat, door de stijging van de prijs voor oud papier, de selectieve inzameling van papierafval niet langer verlieslatend is, maar winstgevend is geworden. De opbrengst uit de verkoop van het ingezamelde papier volstaat ruimschoots om de inzamelingskosten te compenseren. Daardoor is de financiële verantwoordelijkheid die aan de sector is opgelegd, zonder voorwerp geworden. Bovendien blijkt uit de evaluatie ook dat de afgelopen jaren meer gebruik wordt gemaakt van milieuvriendelijk drukwerk, maar dat die trend niet eenduidig aan de milieubeleidsovereenkomsten is toe te schrijven. Minister Schauvliege benadrukt wel dat de Vlaamse overheid en de uitgeverssector blijven samenwerken om de milieu-impact van drukwerk te verlagen. (Belga)

Partner Content