SamusociAalst: werd er gestolen uit de schoolkas in Aalst?

Het parket voor de turnzaal zou in de woonkamer van D.B. zijn beland. © Thomas Sweertvaegher

Werd een fonds voor kansarme leerlingen bestolen?

Toen Chris B. vorig jaar werd genoemd als de Reus van de Bende van Nijvel, was dat niet alleen wereldnieuws in Aalst. Het hele land was dagen, weken in de ban van het mogelijke nieuwe spoor in dat pijnlijke dossier. Een jaar eerder was er ook al een bommetje gevallen, waarvan de impact op de stad volgens waarnemers even groot was.

Het schandaal begon toen Het Laatste Nieuws in de zomer van 2016 uitbracht dat de directrice van de buitengewone secundaire gemeenschapsschool De Horizon in Aalst, Anja D.B., sjoemelde met geld van de school. Dat moest blijken uit een vijf bladzijden tellende anonieme brief, die was geschreven door 27 leerkrachten en personeelsleden van de school en gericht was aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De aantijgingen waren niet min, en lezen als een Aalsterse versie van het Brusselse Samusocial-schandaal.

De directrice, vroeger actief binnen de lokale SP.A en nu OCMW-raadslid voor de socialistische scheurlijst SD&P, zou gegraaid hebben in de kas van het beschermcomité, opgericht om armere en sociaal zwakkere leerlingen te helpen. En dat om voor zichzelf een iPhone en cava te kopen, voor haar zoon een laptop, en voor leerkrachten handtassen – ‘om hen te sussen’. Bovendien zou parket dat was bedoeld voor de turnzaal in haar woonkamer zijn beland. Verder klaagden de briefschrijvers over verregaand pestgedrag en vriendjespolitiek. Opmerkelijk: sommige leerkrachten, ook anoniem, distantieerden zich van de brief: ‘Zonder ons medeweten worden wij betrokken in deze lastercampagne. Voor alle duidelijkheid: deze brief is er niet om onze directrice te verdedigen, dat doet haar advocaat wel.’ Die advocaat deed de brief af als ‘de zoveelste (ongegronde) klacht door enkele (voormalige) personeelsleden die haar persoon en reputatie trachten te bekladden’.

Personeel beschuldigde de directrice van pestgedrag, vriendjespolitiek en privéaankopen met publiek geld.

In september 2016 begon een onderzoekscel van het Gemeenschapsonderwijs een onderzoek. Daaruit bleken ‘zeer ernstige feiten’, zei Eddy Michotte, algemeen directeur van de scholengroep Dender. Anja D.B. werd preventief geschorst, wat een tuchtprocedure in gang zette en kan leiden tot ontslag. Op 25 mei 2018 wordt de zitting gehouden over de kwestie, een definitieve uitspraak wordt in de weken erna verwacht.

Dat geeft Marc Cottyn, voorzitter van Lijst A (de nieuwe naam waaronder SD&P naar de kiezer trekt in oktober), nog even de tijd om de knoop door te hakken over de politieke toekomst van zijn OCMW-raadslid. ‘Het vermoeden van onschuld is heilig, dus wij wachten af. Wordt ze vrijgepleit, dan mag zij zich kandidaat stellen voor een plaats op de lijst. Bij een veroordeling niet, dat is evident.’ Cottyn relativeert verder de impact van het schandaal. ‘Aanvankelijk kregen we veel reacties, maar dat is snel weggeëbd. Het is maar de vraag of alles wel klopt wat in de media is verschenen.’

Waarnemers wijzen op de opmerkelijke vervlechting tussen de scholengroep Dender en SD&P/Lijst A. Er is Anja D.B., maar ook Cottyn zelf. Hij is zowel voorzitter van Lijst A als van de raad van bestuur van Dender. Ook privé is er een link: hij is de echtgenoot van SD&P-schepen Ann Van De Steen. Een ingewijde grinnikt: ‘Er stond eens een meisje op zijn lijst die op café verkondigde dat ze dat deed om hem een plezier te doen, maar zelf op de N-VA zou stemmen.’ Cottyn is licht geërgerd door de insinuatie over een vervlechting en ontkent dat hij in de scholengroep vist naar politiek personeel. ‘Die overlap is puur toevallig. Ik doe niet aan politiek op school. Je moet die twee gescheiden houden.’

Anja D.B. wenste geen commentaar te geven.

Partner Content