Rusland trakteert EU op koekje van eigen mensenrechtendeeg

(Belga) De mensenrechtentoestand in de Europese Unie gaat erop achteruit, zo stelt een officieel Russisch rapport dat door de hoogste Russische mensenrechtenfunctionaris, Konstantin Dolgov, in Brussel aan EU-functionarissen is bezorgd. Rusland is qua mensenrechtenschendingen zowat het favoriete doelwit van Brussel.

Dat het met de mensenrechten van langsom slechter gaat in de EU, leidt Moskou af uit “internationale en Europese bronnen, waaronder ngo’s”. De achteruitgang gaat gepaard met de toenemende economische moeilijkheden in de EU, stelde Dolgov. Hij wees op de opkomst van racisme, xenofobie, neonazisme en gewelddadig nationalisme, de slechte detentievoorwaarden in menig EU-land, overtredingen van de rechten van minderheden en vluchtelingen, inbreuken op de persvrijheid, het gebrek aan objectiviteit van overheidszenders, in het bijzonder in Duitsland, en de vele doden onder migranten die de EU proberen te bereiken door de Middellandse Zee over te steken. Voorts hekelde Dolgov specifiek de Baltische landen Letland en Estland, waar de Russischtaligen niet over alle burgerrechten kunnen beschikken. Met het rapport “willen we aantonen dat er (ook) problemen bestaan in landen die zichzelf presenteren als ontwikkelde democratieën”, zei Dolgov. Volgens hem heeft Stavros Lambrinidis, de speciale mensenrechtenafgevaardigde van de EU, een mandaat om “de hele wereld de les te spellen over mensenrechten, met uitzondering van de eigen EU”. (MVL)

Partner Content