Rudy Coddens vervangt Tom Balthazar als lijsttrekker in Gent, Taeldeman wordt schepen

Rudy Coddens © Belga

De Gentse OCMW-voorzitter Rudy Coddens zal Tom Balthazar vervangen als lijsttrekker voor de sp.a in Gent. Op een persconferentie maakte de partij bekend dat gemeenteraadslid Sven Taeldeman Balthazar als schepen zal opvolgen.

Tom Balthazar stapte op als schepen en als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen na onthullingen over de grootte van vergoedingen die hij opstreek van de nv Publipart, en na berichten over investeringen van de nv. De 56-jarige Rudy Coddens is momenteel schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding en OCMW-voorzitter. Het 44-jarige gemeenteraadslid Sven Taeldeman wordt door het partijbestuur van sp.a Gent voorgesteld als kandidaat-schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Ruimtelijke Planning.

“Tom Balthazar beheerde een zeer zwaar departement”, zegt burgemeester Daniël Termont. “We hebben maar anderhalf jaar voor de verkiezingen. Sven Taeldeman was de beste kandidaat. Hij werkt bij de provincie Oost-Vlaanderen als projectleider planningsfase fietssnelwegen. Hij was eerder kabinetchef van gouverneur André Denys en hoofd van de beleidscel Stedenbeleid op het kabinet van Freya Van den Bossche toen ze Vlaams minister was.”

De kandidatuur van Taeldeman wordt woensdag voorgelegd aan de leden van de partijraad. “Ik wil zoveel mogelijk realiseren van de uitstekende plannen en projecten die Tom de voorbije jaren voorbereidde. En ik kijk er nu al naar uit om nieuwe ideeën mee te geven voor het Gent van morgen”, zegt Taeldeman.

‘Geen tafelspringer’

Rudy Coddens sprak zich lovend uit over Balthazar. “Tom is een ongelofelijk goede schepen geweest. We verliezen een goede collega, een hardwerkende schepen. Ik wil nu de verantwoordelijkheid ten volle opnemen, voor de partij en ook voor de Gentenaar. Ik ga blijven verder werken aan een sociaal-progressief project voor Gent. Ik zit boordevol energie om daar het allerbeste van te maken. Ik kan een zorgzame burgervader zijn voor elke Gentenaar”, stelt Coddens.

Coddens werd geboren in Gent op 14 februari 1960 en startte zijn professionele carrière als verpleegkundige. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 werd hij OCMW-raadslid en in 2011 werd hij gemeenteraadslid. Hij is momenteel OCMW-voorzitter in Gent en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding. Hij is ook voorzitter van het AZ Jan Palfijn en van de VVSG-afdeling OCMW’s.

“Rudy Coddens is geen tafelspringer”, zei Termont. “Hij zal een andere stijl hebben als ikzelf en als Tom Balthazar. We geloven 100 procent in Rudy en dat hij een uitstekende burgemeester zal zijn als ik vertrek. Zijn kandidatuur zal uiteraard een onderwerp van bespreking met de collega’s van (kartelpartner, nvdr.) Groen zijn. Het was een memorabel weekend, we hopen dat we het hiermee kunnen afsluiten.”

Groen beslist later over kartel

Sp.a had eerder samen met de kartelpartner Groen afspraken gemaakt betreffende de toekomst van het kartel en Publilec. Zo spraken ze af om de uitvoering van de uittreding uit Publilec en de bijhorende dochtervennootschappen (Publipart en EDF-Luminus) te “bespoedigen”, weliswaar met garantie op een correcte uitbetaling van de aandelen op basis waarvan dan de nodige investeringen in de dienstverlening in Gent kunnen gebeuren. “De mandaten zullen voortaan opgenomen worden zonder de bijhorende voorziene vergoeding”, klinkt het in een mededeling.

u0022We nodigen trouwens àlle partijen uit om onze voorstellen voor een transparante eerlijke politiek te volgenu0022

De twee partijen zegden voorts “zo snel mogelijk in volle transparantie alle mandaten (publieke en private) en de bijkomende vergoedingen die hun Gentse gemeente- en OCMW-raadsleden en andere vertegenwoordigers bekleden, publiek te maken”. Ze nodigen daarbij de andere partijen in de gemeenteraad uit om hetzelfde te doen.

Verder krijgen de eigen mandatarissen en vertegenwoordigers nogmaals de opdracht om op elke raad van bestuur van intercommunales of andere instellingen te agenderen om alleen nog te beleggen op basis van een ethisch charter dat geïnspireerd is op het ethische beleggingsbeleid uitgewerkt op het niveau van de stad Gent en het OCMW Gent.

Tot slot zullen de vergoedingen van burgemeester en schepenen, inclusief de bijkomende mandaten, niet meer bedragen dan 130 procent van de basiswedde van respectievelijk de burgemeester of schepenen.

De Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen) sprak na afloop over een open gesprek. “Dit zijn constructieve voorstellen waarmee we naar onze partij kunnen trekken”, zei ze. “Eerst moet de partij mee zijn als we met het kartel willen verder gaan en samen een nieuwe start maken.”

Partner Content