Ludo De Brabander

‘Regering zou beter investeren in echte menselijke veiligheid in plaats van in gevechtsvliegtuigen’

Ludo De Brabander Woordvoerder van Vrede vzw

‘De plannen van de regering om nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te schaffen, vormen een rechtstreeks bedreiging van onze sociale zekerheid én onze veiligheid’, waarschuwt Ludo De Brabander van Vrede vzw.

De regering lijkt het steeds moeilijker te hebben om de begroting rond te krijgen. Ze moet een groot gat dichten van 4,2 miljard euro en gaat daarvoor op zoek naar zowel nieuwe inkomsten als besparingen. Net als tijdens de vorige begrotingsronde komen er nieuwe besparingen in de sociale uitgaven. Er is sprake van om ruim 1 miljard euro te snoeien in de gezondheidszorg, hoewel daar afgelopen jaar al 400 miljoen werd geschrapt.

‘Regering zou beter investeren in echte menselijke veiligheid in plaats van in gevechtsvliegtuigen’

Ondanks de budgettaire uitdagingen en moeilijkheden blijft deze regering oordelen dat er voldoende ruimte is voor zware Defensie-investeringen. Eind vorig jaar gaven de federale ministers hun goedkeuring aan een investeringsplan voor nieuw militair materieel ter waarde van 9,2 miljard euro, met inbegrip van 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen waarvan de aankoop op 3,6 miljard euro geraamd wordt. Echter, afgaande op de voorbeelden in het buitenland dreigen ze heel wat duurder uit te vallen.

Eens de vliegtuigen zijn gearriveerd moeten ze niet alleen worden afbetaald. Er zijn immers ook de kosten voor onderhoud en opleiding van de piloten. Alles samen goed voor een bedrag van minstens 375 miljoen per jaar gedurende veertig jaar. Voor het eind van deze legislatuur wil de regering de aanbesteding van de nieuwe gevechtsvliegtuigen afronden en het contract tekenen. Daarna is er geen weg terug en zullen de komende regeringen met een zwaar afbetalingsschema opgezadeld zitten.

Begin dit jaar zei Bart De Wever (N-VA) dat er alleen nog maar kon bespaard worden in de sociale zekerheid om extra middelen vrij te maken voor de veiligheid. Veiligheid versus sociale zekerheid?

Toestellen die dood en vernieling zaaien

De Verenigde Naties publiceerde eind 2015 een plan ter preventie van extremisme en terrorisme dat net bestaat uit het tegengaan van gebrekkige scholing, armoede en werkloosheid, marginalisering en discriminatie, corruptie en falend bestuur, aanhoudende gewelddadige conflicten, enzovoort. M.a.w. Het zijn net de domeinen waarop bespaard wordt, die volgens de VN aangesterkt moeten worden om de veiligheid te vergroten.

Desondanks kiest de regering voor grote investeringen in toestellen die dood en vernieling zaaien, terwijl we moeten inleveren op terreinen waarmee mensenlevens kunnen worden gered, zoals de gezondheidszorg of armoedebestrijding. UNICEF luidde afgelopen zomer al de alarmbel over de hoge kinderarmoede in de Belgische hoofdstad. Vier op de tien kinderen leeft in armoede in Brussel. Hallucinante cijfers.

Bij onderzoek naar de voedingsbodem van radicaliserende jongeren zijn deze statistieken niet te versmaden. Staatssecretaris Elke Sleurs, bevoegd voor armoedebestrijding, klopte zich vorig jaar op de borst met de mededeling dat ze 4,5 miljoen euro extra zou vrijmaken met als prioriteit de aanpak van de kinderarmoede. Dit bedrag is een peulschil in vergelijking met wat deze regering bereid is te besteden aan nieuwe gevechtsvliegtuigen.

‘Het is behoorlijk cynisch dat de middelen die vrijkomen door te besparen op de sociale zekerheid onder meer zullen dienen om te investeren in oorlogsmaterieel dat ingezet zal worden in gevechtsoperaties die de afgelopen jaren het geweld alleen maar hebben doen toenemen.’

Het is dan ook behoorlijk cynisch dat de middelen die vrijkomen door te besparen op de sociale zekerheid onder meer zullen dienen om te investeren in oorlogsmaterieel dat ingezet zal worden in gevechtsoperaties die de afgelopen jaren het geweld alleen maar hebben doen toenemen. De militaire operaties waar België met zijn gevechtsvliegtuigen aan participeerde, hebben geen vrede en stabiliteit gebracht, maar zijn op een faliekante mislukking uitgelopen. Afghanistan en Libië zijn in een complete chaos verzeild geraakt. Het geweld heeft een politieke oplossing in de betrokken landen alleen maar verder weggeduwd.

Op dit ogenblik neemt België deel aan de internationale coalitie die luchtoperaties uitvoert boven Syrië en Irak. Ons land is zowat de minst transparante partner daarin. Zelfs

Saudi-Arabië doet het op dat vlak beter. Volgens luchtmachtchef, Generaal-Majoor Vansina, heeft België er aan 105 missies deelgenomen waarvan 44% ‘kinetisch’, dat wil zeggen met gebruik van geweld.

We krijgen daarover verder geen details, maar volgens Vansina zijn de bombardementen 100% effectief en is er geen ‘collaterale schade’ mee gemoeid. Dat lijkt ons weinig geloofwaardig. Volgens verzamelde gegevens van Airwars.org is de internationale coalitie in Irak en Syrië de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor de dood van minstens 1.660 burgers, of meer dan twee doden per dag.

De vredesbeweging trekt aan de alarmbel. De plannen van de regering om nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te schaffen, vormen een rechtstreeks bedreiging van onze sociale zekerheid én onze veiligheid. Zowel hier als in het buitenland zijn de humanitaire noden groot, maar de daar tegenover staande middelen veel te laag. We roepen de regering op om haar prioriteiten te herzien en niet langer te investeren in oorlog maar in echte menselijke veiligheid.

Ludo De Brabander

Samuel Legros

Coördinatoren van het platform ‘Geen Gevechtsvliegtuigen’

Partner Content