Recordopbrengst fiscale fraude hangt af van één onzeker Antwerps dossier van 1,3 miljard

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) © Belga
Thierry Denoël
Thierry Denoël Journalist Le Vif/L'Express

In 2017 werd een recordopbrengst geboekt in de strijd tegen fiscale fraude. Maar alles hangt af van 1 dossier uit Antwerpen, dat voor 1,3 miljard ingeschreven werd. Die opbrengst is hoogst onzeker.

Vorige maand onthulde De Tijd dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in de strijd tegen fiscale fraude afgelopen jaar een recordbedrag aan boetes en belastingverhogingen boekte van 2,1 miljard euro, hetzij 400 miljoen meer dan in 2016 en twee keer zoveel als in 2015. Dat zou aantonen dat de Bijzondere Belastinginspectie, de speerpunt van de fiscus, niet enkel een papieren tijger is en dat de strijd tegen de fiscale fraude zwaar opgevoerd werd door de regering Michel I.

Le Vif/L’Express kon echter een interne nieuwsbrief van de BBI inkijken die eind 2017 een bijna volledig overzicht van haar werk gaf door middel van twee grafieken (zie hieronder): één voor de belastingen en één voor de BTW.

Links de cumulatieve opbrengst van de belastingheffingen, rechts van de BTW. In januari 2017 is een scherpe stijging van 1,3 miljard te zien: de geraamde opbrengst van het bewuste dossier.
Links de cumulatieve opbrengst van de belastingheffingen, rechts van de BTW. In januari 2017 is een scherpe stijging van 1,3 miljard te zien: de geraamde opbrengst van het bewuste dossier.© Le Vif/L’Express

Daaruit blijkt dat de resultaten voor de BTW niet spectaculair zijn. De naheffingen voor 2017 zijn een stuk lager dan de twee voorgaande jaren, ongeveer 25 à 30 procent. Vervelend nieuws, wetende dat de plaag van de BTW-carrousels nog steeds een bedreiging blijft en dat de BTW-gap, ofwel het verlies van BTW-winsten door verzuim van aangifte, controles en inningen, volgens een evaluatie van de Europese Unie miljarden euro’s bedraagt.

Andere vaststelling: in de grafiek over de inkomstenbelasting werd in januari 2017 een spectaculaire en ongeziene sprong van meer dan 1,3 miljard euro geboekt. Volgens de bronnen van Le Vif/L’Express gaat het over één dossier, opgemaakt door de BBI Antwerpen.

Het zou opvallend genoeg niet om een dossier van de diamantsector gaan. Een dossier van meer dan 1,3 miljard dat geen betrekking heeft op de diamanthandelaars is ongezien bij de BBI. Onze collega’s van Le Vif L’Express vroegen de FOD Financiën om de informatie te bevestigen, maar de woordvoerder liet weten dat hij door zijn beroepsgeheim niets kon zeggen.

Mogelijk gaat het om een ‘luchtbel’, een gekende en geduchte term in het jargon van de fiscale ambtenaren. De luchtbellen zijn dossiers die de onderzoekers van de BBI vaak haastig op het einde van het jaar afronden om verjaring te vermijden. In het geschil dat erop volgt, zijn de onderzoekers niet zeker dat ze het juridische pleit ook zullen winnen. Het ingeschreven bedrag kan dus nog slinken. Die tactiek werd ook in het verleden al toegepast. De bevoegde minister Johan Van Overtveldt (N-VA) uitte vaak kritiek op zijn voorgangers, John Crombez (SP.A) in het bijzonder. Hij zei dat de cijfers van de strijd tegen de fiscale fraude voor hij zelf minister van Financiën werd geen weergave van de werkelijkheid waren omwille van die luchtbellen. Voor hem moeten enkel de effectief geïncasseerde bedragen in rekening worden genomen.

Of de indrukwekkende ingeschreven opbrengst van het dossier uit januari 2017 de juridische strijd tussen de fiscus en de advocaten van het Antwerpse bedrijf overleeft, zal nog moeten blijken – het bedrijf kan ook failliet of onvermogend blijken. Als het bedrag lager uitvalt, dreigt het jaarlijkse globale resultaat van de BBI een mager beestje te zijn: tussen februari en 17 december 2017 boekten de 635 agenten van de BBI slechts 350 miljoen euro aan naheffingen, veel minder dan in 2016. Het record van 2017 slaat dus op één enkel dossier.

Dit stuk verscheen eerder bij Le Vif/L’Express.

Partner Content