Recordaantal dossiers en fors meer uitspraken in 2011 voor Raad voor Journalistiek

(Belga) Bij de Raad voor de Journalistiek zijn vorig jaar 75 klachten ingediend, het hoogste aantal sinds de oprichting van de raad in 2002 en 27 klachten meer dan in 2010. Voorts deed de raad 23 uitspraken en formuleerde hij drie adviezen. “Ook hier is er sprake van een gevoelige toename”, zo staat in het jaarverslag 2011 dat is verspreid.

De journalistieke code die in oktober 2010 werd bekendgemaakt, “heeft zijn effect niet gemist”, zegt Flip Voets, ombudsman en secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek, in een mededeling bij de verspreiding van het jaarverslag. Mensen vinden veel gemakkelijker de weg naar de raad nu de regels van de goede journalistiek in een korte basistekst zijn opgesomd en toegelicht. De overgrote meerderheid van de klachten is nog altijd afkomstig van particulieren. Net zoals vorige jaren houdt zowat de helft van de klachten verband met onzorgvuldige berichtgeving (fouten, gebrek aan wederwoord, …). In 2011 zijn alle media en journalisten die daartoe werden uitgenodigd, ingegaan op de vraag van de raad uitleg te geven wanneer tegen hen een klacht was ingediend. Elf keer werd een klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond bevonden. Verscheidene beslissingen van de raad konden op veel mediabelangstelling rekenen, zoals de uitspraak over de publicatie van sms-berichten van gewezen premier Yves Leterme. Meerdere uitspraken waren voor de raad aanleiding om beroepsregels te verfijnen, onder meer in verband met de vereiste van wederhoor en het respect voor de privacy van slachtoffers. (MVL)

Partner Content