Rechter wijst eis tot opheffing coronamaatregelen af: ‘Intellectuele armoede is verbijsterend’

© belga

De eis van 196 mensen om een hele reeks maatregelen op te heffen die de federale regering nam in de strijd tegen het coronavirus, is door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel afgewezen.

Volgens de eisers waren de maatregelen die door de federale en andere regeringen genomen waren, niet gewettigd en beperkten ze op ongeoorloofde wijze hun rechten en vrijheden. ‘Er wordt continu van mening veranderd over alles, en dat terwijl nog nooit in de geschiedenis zulke verregaande maatregelen genomen zijn, zelfs niet voor de Spaanse griep in 1918’, klonk het bij de eisers. ‘Om die maatregelen te rechtvaardigen, wordt gezegd dat er 130.000 doden dreigen, dat tot 60% van de bevolking besmet dreigt te raken. Dat is allemaal science fiction. De Spaanse griep trof maar 40% van de bevolking, en het griepvirus treft jaarlijks 2 tot 8% van de bevolking, en maakt jaarlijks 650.000 doden ter wereld.’

Volgens de rechtbank moesten de eisers zich tot de Raad van State wenden om de schorsing of vernietiging van de maatregelen voor iedereen te eisen.

De maatregelen enkel voor de eisers schorsen of vernietigen, zou dan weer het gelijkheidsbeginsel schenden, en de eisers toestemming geven zich niet aan de maatregelen te houden, kon al helemaal niet, oordeelde de kortgedingrechter: ‘Niemand beschikt over een subjectief recht om de wet niet te moeten naleven.’

De eisers vroegen ook om de overheid te verbieden een hele reeks maatregelen te nemen, maar volgens de rechtbank kon ook die eis niet ingewilligd worden omdat ze de scheiding der machten zou schenden.

Het argument dat de overheid die maatregelen niet zou mogen nemen omdat de corona-epidemie helemaal niet zo erg was als gevreesd, vond ook geen genade in de ogen van de kortgedingrechter. ‘De intellectuele armoede van deze argumentatie is verbijsterend’, klonk het. ‘Uit peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het precies dankzij de genomen maatregelen is, dat in België tussen de 80.000 en 200.000 en meer bepaald ongeveer 120.000 overlijdens ten gevolge van covid-19 vermeden zijn. De zetel heeft meer vertrouwen in peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek dan in de complottheorieën van de eisers.’

Partner Content