Rechtbank in Namen wijst verlenging CST af, en verwijst naar omikronvariant

Frederic Sierakowski

De verlenging van het Covid Safe Ticket tot 15 april in Wallonië is volgens de rechtbank van eerste aanleg van Namen niet gerechtvaardigd. De rechtbank oordeelde dat de proportionaliteit van het gebruik van de maatregel die de overdracht van het virus moet beperken niet meer gegarandeerd is.

Volgens de rechtbank veranderde de komst van de zeer besmettelijke omikronvariant een en ander. Zo is vaccinatie bijvoorbeeld minder efficiënt om besmetting te voorkomen bij deze virusvariant.

Het hof van beroep van Luik had op 7 januari, in een andere zaak gestart door de vzw ‘Notre bon droit’, geoordeeld dat de coronapas een ‘objectieve, noodzakelijke en proportionele’ maatregelen was. Enkele dagen na het arrest besliste het Waals gewest het gebruik van de coronapas te verlengen tot 15 april.

Lees ook: De schaduwkant van herhaaldelijk boosteren: kan ons immuunsysteem uitgeput raken?

Dwangsommen

De vzw trok tegen die beslissing opnieuw naar de rechter, waarbij Notre bon droit wees op de evolutie van de gezondheidssituatie en de dominantie van de omikronvariant. De verlenging van het CST met drie maanden kon voor de organisatie niet door de beugel. ‘De cijfers tonen aan dat met de omikronvariant de vaccinatie aan efficiëntie inboet en niet meer de doelstellingen (het inperken van virusoverdracht) kan halen’, aldus advocate Audrey Lackner.

Het Waals gewest heeft nu vijftien dagen de tijd om de fout recht te zetten, zoniet dreigen dwangsommen. ‘Er zijn verschillende scenario’s nodig, van de afschaffing van het CST tot de aanpassing ervan’, aldus de advocate. Zelfs als het Overlegcomité vrijdag zou beslissen het CST stop te zetten, is de beslissing van het Luikse hof van beroep ‘belangrijk voor de toekomst’, klinkt het. Indien zich een nieuwe coronagolf aandient in de herfst, kan de Waalse regering niet meer terugvallen op het CST in zijn huidige vorm, klinkt het.

Overlegcomité

De Waalse regering verklaarde intussen akte te nemen van de beslissing van de rechtbank in Namen. Ze voegde eraan toe dat het CST een tijdelijke overgangsmaatregel is en dat de Waalse regering er geen gebruik meer van wil maken, eens de gezondheidstoestand het toelaat. Het Overlegcomité zal zich vrijdag buigen over het al dan niet behouden van de coronapas. In functie van de beslissingen, houdt het gewest de mogelijkheid open om beroep aan te tekenen tegen de rechterlijke beslissing.

Voor ze nul op het rekest gekregen hadden voor het Luikse hof van beroep, had de vzw in de eerdere zaak in eerste aanleg wel gehoor gevonden bij de rechter in eerste aanleg in Namen. Die had geoordeeld dat het Waalse decreet met betrekking tot het gebruik van het CST in tegenspraak was met het Europees recht en het legaliteitsbeginsel schond. De maatregel werd als niet proportioneel beschouwd.

Partner Content