Reacties op overlijden Fabiola: ‘Ze zal deel gaan uitmaken van de ‘legende-Boudewijn’

Boudewijn en Fabiola zijn 33 jaar een bijzonder hecht paar geweest. Want ook al was het huwelijk in zekere zin gearrangeerd, iedereen die het koppel gekend heeft, spreekt over de grote liefde en tederheid die er altijd tussen hen geweest is. © BELGA
Simon Demeulemeester
Simon Demeulemeester Adjunct-hoofdredacteur Knack

In de reacties op het overlijden van koningin Fabiola wordt onder meer gewezen op haar grote belang voor koning Boudewijn en haar bijzondere persoonlijkheid. ‘Die appel zei alles’

Mark Van den Wijngaert: ‘Fabiola hield Boudewijn met de voeten op de grond’

“Inzake vroom-katholieke bevlogenheid was koning Boudewijn veel extremer dan koningin Fabiola”, zegt Mark Van den Wijngaert, professor-emeritus Hedendaagse geschiedenis van de Universiteit-Hogeschool Brussel aan Belga. “Het was Fabiola die Boudewijn soms met de voetjes op de grond moest brengen, als hij wat zweverig werd door zijn geloof.”

Daarnaast is Fabiola ook als koningin veel meer naar buiten getreden dan haar voorgangsters. Ze hield zich met sociale en educatieve onderwerpen bezig, en was ook actief in de culturele sector, als erevoorzitster van de Koningin Elisabeth Wedstrijd. “En vooral, ze vergezelde haar man heel veel, ook als hij plaatsen van rampspoed bezocht. Door haar spontaniteit werd ze geliefd bij het volk en compenseerde ze de stugheid en houterigheid van Boudewijn”, aldus Van den Wijngaert.

“Ook de charismatische beweging die via de Ierse Veronica O’Brien aan het koningshuis werd geïntroduceerd door koning Boudewijn, nam Fabiola met een korreltje zout”, meent de professor-historicus. “Intimi van het vorstenpaar hebben me bevestigd dat in tegenstelling tot de algemeen verspreide perceptie, het vooral Fabiola was die realistischer omging met religieuze en andere overtuigingen dan Boudewijn die in dat opzicht meer wereldvreemd en vaak extreem was”, zegt Van den Wijngaert.

Spontaniteit en naïviteit

Daarnaast stak de uitbundigheid en spontaniteit van Fabiola, misschien toe te schrijven aan haar Spaanse roots, ook wel wat af tegen de schuchterheid en stugheid van Boudewijn. Fabiola stond ook meer open voor andere overtuigingen dan Boudewijn. “Anderzijds was enige werelvreemdheid ook Fabiola niet vreemd”, meent Van den Wijngaert, verwijzend naar de perikelen rond de stichting Fons Pereos, die Fabiola had opgericht om als appeltje voor de dorst te dienen voor haar Spaanse familie. “Dat kan komen door een zekere naïviteit”, meent de professor.

“Maar het getuigt toch ook van een wat wereldvreemde, aristocratische visie dat men privilegies kan opeisen op grond van zijn titel en dat men daarvoor bestaande wetten en regels van erfrecht met de voeten mag treden.”

Tot slot is er toch ook een positieve appreciatie voor de manier waarop de Spaanse aristocrate zich vlot wist te integreren in ons land, en ondanks de Spaanse tongval, toch haar best deed om het Nederlands te beheersen. “Ze is uiteindelijk vrij populair geworden bij de man en vrouw in de straat door haar vrolijkheid en uitbundigheid”, besluit Van den Wijngaert.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Kris Peeters: ‘Heeft decenialang met grote waardigheid België vertegenwoordigd’

“Koningin Fabiola heeft ons land decennialang met grote waardigheid vertegenwoordigd, krachtige persoonlijkheid. Mijn diepste medeleven.” Zo heeft federaal minister van Werk en voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) vrijdagavond via de microblogsite Twitter gereageerd op het overlijden van koningin Fabiola.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Charles Michel: ‘Ze heeft ons land wereldwijde uitstraling gegeven’

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Willy Claes: ‘Ze zal deel gaan uitmaken van de ‘legende-Boudewijn’

Koningin Fabiola was de ideale partner voor koning Boudewijn, die zijn koningschap als een echte roeping uitoefende. Ze heeft hem enorm gemotiveerd. Dat zei Willy Claes, die verschillende ministerfuncties uitoefende onder het koningschap van Boudewijn, op Eén in een reactie op het overlijden.

“Ik was niet verrast door het nieuws, de berichten wezen erop dat ze al minstens enkele weken ernstig verzwakt was”, zei Willy Claes (SP.A) vrijdagavond. “Ze verscheen ook niet meer in het openbaar, het wees allemaal in dezelfde richting.”

Volgens Claes was Fabiola de ideale partner voor koning Boudewijn, hoewel het feit dat ze kinderloos bleven op het paar bleef wegen. “Maar daarnaast vormden ze het perfecte koppel”, vond de ex-minister. “Ze zal nu deel gaan uitmaken van de ‘legende-Boudewijn'”, concludeerde hij.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Geert Bourgeois: ‘Met leedwezen kennis genomen’

“Met leedwezen heb ik kennis genomen van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Fabiola. Namens de Vlaamse regering wil ik mijn medeleven betuigen. Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar haar familie en nabestaanden.” Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois vrijdagavond.

Lutgard Simoens: ‘Gaf niet om uiterlijk vertoon’

Koningin Fabiola was een vrouw met een grote innerlijke rijkdom, die niet om uiterlijk vertoon gaf. Dat zei Lutgard Simoens, die in 1984 een legendarisch radio-interview met Fabiola deed, vrijdagavond op Canvas.

Het bewuste interview was zeer sterk voorbereid, met twintig vragen die op voorhand waren doorgesproken, gaf Simoens toe. “Maar ze hield eraan ook te antwoorden op de vragen over de kinderen die ze nooit hebben kunnen krijgen. Ze heeft toen gezegd dat ze alle Belgische kinderen in hun hart sloten.”

In alles wat Fabiola deed kwam de figuur van Boudewijn naar voor, gaf de voormalige radiopresentatrice aan. “Ze voelde zich verantwoordelijk voor wat Boudewijn voor het land had betekend, ze zat volledig op zijn lijn qua denkwijze.”

‘Zusters van Opgrimbie zullen bidden voor Fabiola’

De zusters monialen van Betlehem, die verblijven in het klooster van Opgrimbie, zullen koningin Fabiola zeker uitgebreid gedenken in hun gebeden. Dat zegt Guido Vanheusden, de pastoor van Zutendaal, die regelmatig de eucharistieviering leidt in het klooster. “Maar naar buiten treden om hun medeleven te betuigen, zullen ze niet doen”, aldus de pastoor.

Koningin Fabiola had een nauwe band met de zusters van Opgrimbie. Ze zorgde er persoonlijk voor dat ze midden in het bos een klooster konden bouwen. De koningin ging er heel regelmatig op bezoek. “Ik heb haar daar vaak gezien”, zegt pastoor Vanheusden. “Ze kwam er speciaal om mee te bidden met de zusters. Persoonlijk heb ik haar zowat een jaar geleden voor het laatst in het klooster van Opgrimbie gezien, maar ze had er ook een eigen verblijf op het domein, waar ze wel vaker naartoe kwam.”

Er verblijven nog 14 zusters. “Ze zullen zeker speciaal voor haar bidden en tijdens de eucharistieviering een intentie voor haar laten uitspreken. Misschien houden ze ook een nachtwake, maar naar de buitenwereld toe zullen ze in stilte rouwen. Het toeval wil dat de Zuster Overste momenteel juist in Opgrimbie aangekomen is uit Frankrijk. Ze zullen dus veel steun aan elkaar hebben tijdens deze moeilijke momenten.”

Nederlandse reacties: Efteling en koning Willem-Alexander

Het Nederlandse pretpark De Efteling zegt “in rouw” te zijn na het overlijden van koningin Fabiola. Fabiola was schrijfster van het sprookje van de Indische Waterlelies, dat in 1966 in het Sprookjesbos van de Efteling terechtkwam, als allereerste sprookje geschreven door een koningin.

“We hopen dat de Indische Waterlelies tot in de verre toekomst een prachtige fysieke gedachtenis is aan koningin Fabiola”.

De Nederlandse koning Willem-Alexander, koningin Máxima en ex-koningin Beatrix hebben volgens een mededeling “met groot verdriet kennis genomen” van het nieuws.

“Hun gedachten zijn bij de Belgische Koninklijke Familie”, laat de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Elio Di Rupo: ‘Zullen haar blijven herinneren om haar présence en beschikbaarheid’

PS-voorzitter en voormalig premier Elio Di Rupo heeft ‘met droefheid’ kennis genomen van het overlijden van koningin Fabiola. In een mededeling maakt hij zijn medeleven over aan de volledige koninklijke familie. ‘Koningin Fabiola heeft koning Boudewijn bijgestaan gedurende zijn volledige koningschap, ten dienste van België’, schrijft Di Rupo. ‘We zullen haar blijven herinneren omwille van haar présence en beschikbaarheid, in het bijzonder tegenover de zwaksten in onze samenleving.’

François Hollande: ‘Dame met groot hart’

Frankrijk zal koningin Fabiola herinneren als ‘een dame met een groot hart, die aan de zijde van haar man koning Boudewijn, zich onophoudelijk inzette voor de zwaksten en armsten’. Dat zegt het Elysée in een korte mededeling.

De president van Frankrijk, François Hollande, heeft ‘met verdriet het overlijden van koningin Fabiola vernomen’, luidt het nog. Hij biedt de koninklijke familie en het Belgische volk zijn medeleven aan.

‘Le roi triste a retrouvé le sourire’

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Koning Boudewijnstichting: ‘Trieste emoties en dankbaarheid’

‘De Koning Boudewijnstichting deelt de trieste emoties die het overlijden van koningin Fabiola teweegbrengen’, laat de stichting weten. Ze herinnert eraan dat de koningin het werk van de stichting altijd heeft ondersteund, van bij de oprichting in 1976. ‘De koningin stond achter de strategische opties en werkmethodes die de stichting heeft gekozen om haar opdracht te realiseren. Vaak had ze het erover hoe goed deze keuzes overeenstemmen met de bekommernissen van haar man.’

Bij het overlijden van Boudewijn heeft Fabiola de wens uitgesproken dat de stichting verder zou gaan met haar activiteiten en de naam van de koning zou blijven dragen, en daar denkt de organisatie ‘met dankbaarheid aan terug’.

‘ Het Koningin Fabiolafonds voor de geestelijke gezondheid wordt al enkele jaren beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Samen met het Fonds Julie Renson zet dit fonds zich in voor de professionele integratie of herintegratie van mensen met psychische problemen of een psychische handicap’, aldus het persbericht.

De raad van bestuur, de directie en het personeel van de Koning Boudewijnstichting betuigen hun geëmotioneerde gevoelens van medeleven aan de leden van de koninklijke familie en aan de dierbaren van de koningin.

Senaatsvoorzitster Defraigne: ‘Empathie en warm contact kenmerkten Fabiola’

Senaatsvoorzitster Christine Defraigne heeft haar deelneming betuigd aan de hele koninklijke familie bij het overlijden van koningin Fabiola. In een telegram onderstreepte Defraigne ‘de enorme empathie en het warme contact die koningin Fabiola zo kenmerkten in haar omgang met onze medeburgers’, zo heeft de communicatiedienst van de Senaat meegedeeld.

De levensloop van Fabiola ’toont aan hoe waardigheid, engagement en een sterke overtuiging perfect kunnen samenvallen met humor en vreugde, zelfs bij de uitoefening van een zo prestigieuze en symbolisch rijke functie’, luidt het nog.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content