Rapport over kindermisbruik na 17 jaar openbaar gemaakt

(Belga) Een rapport over misbruik in kindertehuizen in Wales was uit vrees voor eisen tot schadevergoeding 17 jaar lang geheim gebleven. Nu is het na een lange discussie toch openbaar gemaakt.

Het rapport komt tot het besluit dat in kindertehuizen in Wales in de jaren zeventig en tachtig “verreikende” gevallen van kindermisbruik over een “aanzienlijk lange periode” gebeurden. Een herwerkte versie van het rapport werd maandag op het internet gepubliceerd. Het toenmalige bestuur van de regio staat zwaar onder druk omdat ze de resultaten van het onderzoek geheim hebben gehouden. Het “Jillings rapport” over de gevallen van misbruik in kindertehuizen van de vroegere bestuursregio Clywd in het noorden van Wales was al in 1996 afgewerkt. Omdat echter gevreesd werd dat slachtoffers schadeloosstellingen zouden eisen, werd het niet openbaar gemaakt. Sinds de jaren negentig hebben verschillende onderzoeken het misbruik van kinderen in de tehuizen in de regio gedocumenteerd. Hoeveel slachtoffers er juist waren, is onduidelijk. Mogelijk waren er rond de 40 tehuizen betrokken. Een ander rapport lijst 140 zaken in 18 tehuizen tussen 1963 en 1992 op. Het Jillings Rapport formuleert onder meer het vermoeden dat naast werknemers van de tehuizen ook politieagenten daders kunnen geweest zijn. Bovendien wordt benadrukt dat niet enkel het bestuur verantwoordelijk was dat het rapport onder tafel werd geveegd. Ook de politie is medeschuldig. (Belga)

Partner Content