Rapport algemene inspectie Landsverdediging legt problemen bloot bij ADIV

Ludivine Dedonder © Belga

Het rapport van de algemene inspectie Landsverdediging over de zaak-Jürgen Conings legt verschillende pijnpunten bloot binnen de militaire inlichtingendienst ADIV.

Dat blijkt uit de voorstelling van het rapport door minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in de Kamercommissie Landsverdediging. Onder meer de informatiedoorstroming liep mank.

Uit het rapport blijkt dat allerhande problemen tezamen geleid hebben tot ‘een incident van dergelijke omvang’ met Jürgen Conings. Zo is er onder meer een structureel gebrek aan personeel binnen ADIV, een groot personeelsverloop, een verlies van kennis en ervaring, een vrij nieuwe en complexe werkingsstructuur binnen ADIV en een gebrek aan informatiedoorstroming.

Zo werd er met vertraging gecommuniceerd over het feit dat Conings als potentieel gewelddadige terrorist werd opgelijst door OCAD, met dreigingsniveau 3. ADIV was op 17 februari niet aanwezig op een vergadering van de lokale veiligheidstaskforce. De informatie kwam pas een week later bij ADIV terecht en werd pas op 2 maart intern gecommuniceerd. De informatie is niet tot bij de top van ADIV geraakt en werd ook niet horizontaal gecommuniceerd naar andere directies.

En ook over het intrekken van de veiligheidsmachtiging van Conings liep de communicatie stroef. Die beslissing werd genomen op 31 augustus 2020 vanwege zijn sympathieën voor extreemrechtse ideologieën, verklaringen aan ADIV en uitlatingen op sociale media. Het duurde tot 17 september vooraleer de veiligheidsofficier van de Landscomponent van het leger op de hoogte gebracht en tot 12 november tot Conings zelf verwittigd werd. Het diensthoofd van Conings en de Landcomponent zelf werden niet op de hoogte gebracht. Op 10 november was er een onderhoud tussen ‘de hiërarchische lijn’ van Conings en het ADIV, maar het is niet duidelijk wat er toen besproken werd.

Geen beleid over extremisme

Naast de problemen met personeel en de communicatiedoorstroming, wijst het rapport ook onder meer op het feit dat er binnen Defensie geen beleid is uitgestippeld over extremisme. Minister Dedonder gaf aan dat ze erover zal waken dat er de komende maanden duidelijke richtlijnen gaan komen voor racisme en extremisten, waarbij de bestaande richtlijnen ook worden geactualiseerd en aangepast aan de huidige omstandigheden in de wereld. Daarbij zullen ook de vakbonden betrokken worden.

In het rapport staan verschillende aanbevelingen om problemen in de toekomst te vermijden. Een daarvan is de versterking van ADIV. De aanwerving van meer dan 80 eenheden was al een prioriteit, maar wordt nu versneld om de goede werking van de inlichtingendienst te verzekeren, adus Dedonder.

Partner Content