Racismedebat: Dewael wil meer dan ‘gratuit’ pardon

Patrick Dewael (Open VLD) © Belga

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) wil dat een eventueel pardon van België voor het koloniale verleden niet ‘gratuit’ is, maar ook kijkt naar mogelijke flankerende maatregelen. Dat zei hij zondag in De Zevende Dag (één).

Afgelopen woensdag kwamen de fractieleiders in de Kamer overeen dat de Kamer zich gaat buigen over het koloniaal verleden in Congo, Rwanda en Burundi. Hoe dat precies zal gebeuren, binnen de commissie Buitenlandse Zaken of via een afzonderlijke nieuwe commissie, wordt de komende weken, nog voor het reces, beslist.

Vanaf september zou de commissie dan aan de slag kunnen. ‘Ik ga niet vooruit lopen hoe dat er moet uitzien, maar ik denk dat, behalve een eventueel excuus of pardon, dat er een resem maatregelen moeten zijn om dat te kaderen’, zei Dewael.

De commissie zou ook moeten bekijken hoe er met eventuele herstelbetalingen zal worden omgegaan als de overheid een fout zou erkennen. ‘Wie een fout maakt, zegt het wetboek, moet de schade vergoeden’, aldus Dewael.

De Kamervoorzitter heeft begrip voor de suggestie dat de koning excuses zou kunnen uitspreken.'”Maar de koning moet altijd afgedekt zijn door een regering, en die wordt maar gesteund door 38 leden in de Kamer. Vandaar dat ik zeg: doe zoiets in een aparte commissie of in een commissie Buitenlandse Zaken’.

Partner Content