Provincie Antwerpen neemt extra coronamaatregelen: vier weken lang bubbels van tien personen

De Antwerpse provinciale crisiscel heeft zaterdag beslist extra maatregelen te nemen om de heropflakkering van het coronavirus tegen te gaan. De sociale bubbel wordt beperkt tot tien vaste contacten buiten het eigen gezin, voor de komende vier weken.

Iedereen wordt ‘met aandrang verzocht’ om van die tien contacten de naam, het adres en een telefoonnummer op te schrijven. Net als in de stad Antwerpen vanaf zaterdag al het geval is, wordt op het hele grondgebied van de provincie samenkomen met meer dan tien personen op het publieke domein verboden.

‘Het gaat om maximum tien externe contacten per gezin in de private sfeer die opgesteld of samengesteld worden door het gezin, en dus niet per gezinslid’, verklaart de crisiscel. ‘Deze contacten staan los van werk en de georganiseerde vrije tijd, zoals sportclubs, zomerscholen, jongerenkampen.’

De crisiscel geeft enkele mogelijke voorbeelden van zo’n bubbel. Een gezin van twee volwassenen en drie kinderen mag extern bijvoorbeeld drie contactpersonen per kind tellen en dan nog één voor de twee volwassenen samen. Of een gezin van één volwassene en twee kinderen mag bijvoorbeeld vier externe contacten hebben voor de volwassene en dan nog drie per kind. Een alleenstaande mag tien externen tot zijn vaste sociale bubbel rekenen.

De crisiscel roept ook op om zelfs binnen de sociale bubbel fysiek afstand te houden en om privéfeesten voorlopig uit te stellen. Het dragen van mond-neusmaskers wordt verplicht op alle ‘drukke publiek toegankelijke plaatsen’ voor alle personen boven de twaalf jaar.

‘Enkel als iedereen zich consequent aan alle maatregelen houdt, kunnen we er samen in slagen om over vier weken een sterke daling van het aantal besmettingen te zien in de grafieken’, luidt het in de communicatie van de door gouverneur Cathy Berx geleide crisiscel. ‘We roepen iedereen op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen. Een strikte naleving van de bestaande en lokaal strengere maatregelen, in combinatie met consequente en strenge handhaving, zal ervoor zorgen dat we geen discussie of overleg moeten voeren over een softe lockdown. Dat scenario willen wij, wil iedereen absoluut vermijden.’

Reproductiegetal nadert de 2

De provinciale crisiscel kwam zaterdag opnieuw samen, omdat het aantal nieuwe besmettingen in de provincie Antwerpen fors sneller stijgt dan elders in het land. De federale gezondheidsinspecteur, artsen en specialisten gaven er toelichting bij de huidige epidemiologische toestand in de provincie, met onder meer de gouverneur, Antwerps burgemeester Bart De Wever en vertegenwoordigers van hulpdiensten als luisterend oor.

‘Het reproductiegetal of de R-waarde nadert de 2, wat wijst op een exponentiële toename van het aantal besmettingen’, luidt de conclusie. ‘Een betere naleving van de maatregelen door eenieder zijn dringend noodzakelijk.’ Vooral in de stad Antwerpen zien huisartsen en spoeddiensten naar eigen zeggen een sterke toeloop van het aantal mensen dat wil of moet worden getest. De crisiscel vraagt om bij die testing een onderscheid te maken tussen wie om medische redenen dringend moet worden getest enerzijds, en anderzijds asymptomatische mensen die om een test verzoeken om persoonlijke redenen, zoals ongerustheid na contact met een covid-positief getest persoon, na vakantie of op vraag van de werkgever.

‘Beide stromen moeten dringend en accuraat worden gescheiden’, aldus de crisiscel. ‘Ook wordt gevraagd om bedrijfsartsen in te schakelen voor testen op de werkvloer.’ Met onmiddellijke ingang worden wel een aantal huisartsenwachtposten versterkt om de komende dagen ondersteuning te bieden bij het testen.

Striktere handhaving

De crisiscel legt niet alleen extra, strengere maatregelen op, maar wil naar eigen zeggen ook inzetten op een strengere en striktere handhaving van de nationale én – strengere – lokale maatregelen. ‘De politie zal daarbij vooral focussen op de naleving van de maatregelen door de horeca, de mond-neusmaskers en de overige specifieke lokale maatregelen’, klinkt het. ‘Omwille van de efficiënte handhaving dragen we alle gemeenten op om deze maatregelen op te nemen in lokale politiereglementen, zodat ze met het instrument van de Gemeentelijke Administratieve Sancties gehandhaafd kunnen worden.’

De crisiscel roept lokale veiligheidscellen ook op om de registratieplicht eventueel uit te breiden tot buiten de horeca, zoals in fitnesszaken en bioscoopzalen. De Antwerpse provinciale crisiscel roept tot slot de hogere overheden op om ‘de bestaande protocollen en richtlijnen systematisch te evalueren en aan te passen aan de epidemiologische toestand’.

Maandag komt alvast de Nationale Veiligheidsraad vervroegd samen. De crisiscel herhaalt ook dat up-to-date testresultaten en gedetailleerde gegevens op niveau van de statistische sector sneller beschikbaar moeten worden.

Partner Content