Procureurs-generaal: ‘Tasers van de politie zijn onwettig’

© BELGA

De procureurs-generaal hebben in een brief aan Jan Jambon (N-VA) hun ‘grote bezorgdheid’ overgemaakt over het gebruik van tasers door de politie. ‘Het stroomstootwapen vereist een specifiek wettelijk kader dat vandaag niet bestaat’, klinkt het in Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen.

De procureurs-generaal hebben in een brief aan Jan Jambon (N-VA) hun ‘grote bezorgdheid’ overgemaakt over het gebruik van tasers door de politie. Volgens hen is het wettelijk kader ontoereikend.

‘Het ding is dus onwettig’, vullen de vakbonden aan. Politievakbond ACV wil dat het proefproject met tasers in veertien politiezones onmiddellijk stopgezet wordt en dreigt met een staking. ‘Als een politieman morgen iemand velt met een taser, en het slachtoffer overlijdt, dan zal die agent grote problemen krijgen. De agent maakt namelijk gebruik van een illegaal wapen. Niet alleen wij vinden dat, maar ook de procureurs-generaal. En die heren zijn niet de minsten in dit land: zij beslissen tenslotte over eventuele vervolging.’

ACV Politie heeft niet alleen vragen bij het wettelijk kader, maar ook bij het gebruik van de stroomstootwapens. ‘Het is een niet-dodelijk wapen, maar volgens Amnesty International zijn er in de VS alleen al honderd overlijdens geregistreerd als gevolg van het gebruik van een taser’, zegt ACV Politie-secretaris Joert Dehaes. ‘Het probleem is dat de politie-agent niet kan inschatten of de persoon waartegen hij het wapen wil gebruiken hartproblemen heeft, bepaalde geneesmiddelen heeft gebruikt of zwanger is. Wij zijn dan ook geen voorstander van het wapen, wegens de te hoge risico’s.’.

De vakbond zegt geen weet te hebben van politie-agenten die de tasers al hebben gebruikt. ‘Het mag trouwens nog niet worden gebruikt. Er is nog geen opleiding en er is geen risico-analyse gebeurd’, aldus Dehaes.

De procureurs-generaal vragen een nieuwe wet zodat het wapen wel geoorloofd zal zijn, maar op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan ­Jambon zien ze dat anders. ‘We bedanken het College voor hun advies maar volgens ons is de huidige wet voldoende. We gaan dus niet op hun verzoek in’, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jambon.

Aan Belga licht de woordvoerder toe dat er een brief met een juridische analyse naar de procureurs-generaal zal vertrekken ter verduidelijking van het standpunt. ‘Het is uiteraard niet zo dat we het standpunt van het college zomaar naast ons neerleggen, maar we zijn wel zeker van ons stuk en gaan door met het proefproject’.

Tijdens De Ochtend op Radio 1 stelde minister Jambon begrip te hebben voor de vakbonden indien een belangrijk orgaan als het college van procureurs-generaal kritische bemerkingen maakt. Hij wees er wel op dat de tasers momenteel al worden gebruikt door de special forces bij de politie.

Partner Content