Premier De Croo rekent erop dat Vlaamse regering een oplossing vindt voor Ventilus

© Getty Images

Premier Alexander De Croo gaat ervan uit dat de Vlaamse regering een oplossing vindt voor Ventilus, de omstreden hoogspanningslijn die elektriciteit van de windparken op zee het land in moet brengen.

De Croo reisde woensdag af naar Denemarken, waar hij in de havenstad Esbjerg een akkoord ondertekende met zijn collega’s uit Nederland, Duitsland en Denemarken om van de Noordzee één grote energiecentrale te maken. Bedoeling is de capaciteit van de windmolens in de Noordzee tegen 2050 te vertienvoudigen.

Al die stroom die de Noordzeelanden willen opwekken op zee moet natuurlijk op het elektriciteitsnet raken. De Belgische hoogspanningsbeheerder Elia plant daartoe een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen: Ventilus. Maar tegen dat project is er heel wat protest. Actiegroepen willen dat de hoogspanningslijn ondergronds gaat, maar experten wijzen erop dat dat technisch moeilijk haalbaar is. Het is aan de Vlaamse regering om de knoop door te hakken: bovengronds of ondergronds.

Minister De Croo wijst op het maatschappelijk belang van Ventilus. ‘Iedereen is het er mee eens dat we minder broeikasgassen moeten uitstoten, dat we energie-onafhankelijk moeten worden en dat we onze industrie moeten ondersteunen. Wel, dan moet die elektriciteit wel aan land raken’, aldus De Croo.

De premier geeft toe dat het geen makkelijke beslissing is. ‘Het is geen gemakkelijke beslissing, maar er is geen andere keuze. Een oplossing met respect voor de omwonenden is mogelijk’.

De Croo is evenwel ‘redelijk gerustgesteld’ dat de Vlaamse regering een oplossing vindt.

Partner Content