Politie stuurt nieuwe antennes naar het buitenland

Federale politie in Brussel © Belga Image
Kristof Clerix

Vanaf 1 juli stuurt de Federale Politie nieuwe verbindingsofficieren naar Roemenië, Thailand, de VS en Marokko. De post in Rabat, cruciaal in de strijd tegen terrorisme, gaat naar Eddy Greif, hoofdcommissaris van de directie voor de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Die dienst lag recent in de pers onder vuur naar aanleiding van de aanslagen in Brussel.

De verbindingsofficieren van de geïntegreerde politie faciliteren de politiesamenwerking tussen België en het gastland. Ze spelen een belangrijke rol bij het inwinnen en uitwisselen van informatie. België beschikt momenteel over elf verbindingsofficieren, al wordt de post in Duitsland eind dit jaar gesloten. De politie zal dan nog verbindingsofficieren hebben in Italië, Spanje, Roemenië, Turkije, Marokko, Albanië, de Verenigde Staten, Brazilië, Moskou en Thailand.

Via een selectie die liep van 21 januari tot 4 februari zijn vier nieuwe verbindingsofficieren geselecteerd. Hun aanwijzing gebeurde vorige week bij Ministerieel Besluit. Voor Roemenië gaat het om Herbert Veyt, directeur Operaties van de Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie. De nieuwe verbindingsofficier in Thailand wordt Pascal Wautelet, directeur van de Spoorwegpolitie. Daniel Lauwers, hoofdcommissaris bij de FGP Brussel en momenteel nog gedetacheerd bij de Nationale Politieacademie, wordt de nieuwe antenne in de VS. En in Marokko treedt Eddy Greif aan, hoofdcommissaris bij de Dienst Serious and Organized Crime bij de Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie. Zij gaan alle vier aan de slag tussen 1 juli en 31 oktober 2016 en blijven in de regel zes jaar op post.

Vertrouwelijke of complexe dossiers

‘De Belgische verbindingsofficieren kunnen in het buitenland geen operationele onderzoeksdaden stellen’, zegt Peter De Buysscher, directeur Internationale Politiesamenwerking. ‘Ze vormen één van de kanalen voor politionele informatie-uitwisseling en worden vooral ingezet bij dringende, vertrouwelijke of complexe dossiers. De verbindingsofficieren faciliteren ook de uitvoering van de justitiële rechtshulpverzoeken en de uitvoering van de rogatoire commissies.’

De verbindingsofficieren maken deel uit van de Belgische ambassade in het gastland en geven ook advies aan het hoofd die diplomatieke of consulaire post. Iedere verbindingsofficier is geaccrediteerd voor meerdere landen, en ingevolge een Benelux-uitvoeringsafspraak kunnen ook Nederlandse politieverbindingsofficieren Belgische dossiers behandelen en vice versa.

Onze man in Marokko

Gezien de problematiek van gewelddadige radicalisering in sommige kringen van Belgo-Marokkanen is de gegevensuitwisseling tussen Rabat en Brussel cruciaal in de strijd tegen terrorisme. Zowel bij de recente terreuraanslagen in Parijs als in Brussel waren daders betrokken met Noord-Afrikaanse roots. In dat licht is de keuze voor Eddy Greif (49) op het eerste gezicht niet verwonderlijk. Na een loopbaan bij de rijkswacht, personeelsdienst en de federale wegpolitie werkt Greif sinds 2008 in de terreurbestrijding. Van 2008 tot januari 2014 was hij diensthoofd DJP/Terro; vervolgens plaatsvervanger van de directeur misdrijven tegen personen; en na de oprichting van de directie voor de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) werd hij afdelingsverantwoordelijke voor misdrijven tegen personen. Sinds oktober 2015 is Greif directeur operaties van DJSOC.

Vraagtekens

Onder Greifs directie DJSOC valt ook de centrale afdeling Terrorisme van de federale politie, die in de nasleep van de dubbele terreuraanslag in Brussel onder vuur kwam te liggen in de pers. Kort na de aanslag omschreef zakenkrant De Tijd de afdeling als een ‘zorgenkind’, verwijzend naar een gelekt toezichtsrapport van de Comités I en P: ‘Waarom is terrorist Ibrahim El Bakraoui met rust gelaten nadat Turkije hem al op 26 juni vorig jaar had opgepakt in Gaziantep, aan de grens met Syrië? Want al op 29 juni speelde onze politieverbindingsofficier in Istanboel dat door aan de centrale afdeling Terrorisme van de federale politie (DJSCO/Terro). Maar die dienst reageerde lauw dat El Bakraoui bij ons niet gekend was voor terrorisme en vroeg meer uitleg aan de Turken. (…) Pas vijf maanden later, op 9 december vorig jaar, speelde de afdeling Terro een geheim verslag over El Bakraoui door aan de andere diensten, zoals de Staatsveiligheid, de speciale eenheden én de Brusselse recherche DR3.’

De toezichtscomités hadden vastgesteld, aldus De Tijd, dat DJSOC/Terro het antiterreurorgaan OCAD ‘overstelpt’ met informatie van de politiediensten, ‘hoewel het haar taak is om alle info eerst te filteren. Maar de dienst, die over een beperkte capaciteit beschikt, zou niet meer in de mogelijkheid verkeren om dat te doen.’ Elders in een rapport van het Comité P was sprake van een ‘gruwelijk gebrek aan capaciteit’ bij DJSOC/Terro. En in een tussentijds rapport van het Comité P over de aanpak van het terreurnetwerk achter de aanslagen van Parijs stond volgens De Tijd te lezen dat de databank van DJSOC/Terro een jaar lang zou hebben platgelegen. Het definitieve rapport van het Comité P is wel nog niet afgerond.

Ook politicoloog Dave Sinardet (VUB) plaatste in De Morgen vraagtekens bij de werking van DJSOC.

‘Meest geschikte kandidaat’

De parlementaire onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen onderzoekt momenteel waar het is misgelopen in de Belgische strijd tegen terrorisme. Komt de benoeming van Greif vanuit die optiek niet te vroeg? ‘Neen’, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). ‘De minister heeft recent beslist de heer Greif tot verbindingsofficier in Marokko te benoemen op basis van de resultaten van een selectiecommissie. Van de drie potentiële kandidaten bleek de heer Greif de meest geschikte.’

De selectiecommissie wordt voorgezeten door de directeur van de internationale politiesamenwerking en bestaat verder uit twee vertegenwoordigers van de federale politie, een vertegenwoordiger van de lokale politie, het federaal parket, het college van Procureurs-Generaal en de FOD Buitenlandse Zaken. De kandidaten zijn onder andere getest op kennis en attitude inzake internationale politiesamenwerking, internationale informatie-uitwisseling, gerechtelijke en bestuurlijke procedures en geopolitieke actualiteit.

Maar wat als het Comité P of de parlementaire onderzoekscommissie uiteindelijk tot het besluit zouden komen dat er bij Greifs directie DJSOC fouten zijn gebeurd? Van Raemdonck: ‘Stel dat er ooit een probleem zou zijn – nogmaals: stel – dan moet je dat op dat moment bekijken. Je kunt moeilijk een beslissing laten tegenhouden door iets wat mogelijk ooit zou kunnen zijn.’

Noch Eddy Greif, noch de federale politie, wensen te reageeren ‘uit respect voor de parlementaire commissie die de gepaste personen zal uitnodigen en nadien besluiten zal formuleren en ook om het debat sereen te laten verlopen.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content