Op die manier wil de Waalse regering ervoor zorgen dat elke beslissing gebeurt op basis van een klimaatanalyse die de initiatiefnemer voorafgaandelijk heeft laten gebeuren. Dat moet zorgen voor een samenhang tussen de verschillende beslissingen en de klimaatdoelstellingen.

Uit die klimmaattoets moet blijken of het ontwerp een positieve of negatieve invloed heeft op de uitstoot van broeikasgassen, dan wel of het om een klimaatneutrale maatregel gaan. In de twee eerste gevallen moet de initiatiefnemer aangeven welke sector getroffen is. Er kan ook een gedetailleerde analyse gevraagd worden bij het Waals klimaatagentschap AWAC, die ook kan helpen bij het uitwerken van compenserende maatregelen.

Op die manier wil de Waalse regering ervoor zorgen dat elke beslissing gebeurt op basis van een klimaatanalyse die de initiatiefnemer voorafgaandelijk heeft laten gebeuren. Dat moet zorgen voor een samenhang tussen de verschillende beslissingen en de klimaatdoelstellingen. Uit die klimmaattoets moet blijken of het ontwerp een positieve of negatieve invloed heeft op de uitstoot van broeikasgassen, dan wel of het om een klimaatneutrale maatregel gaan. In de twee eerste gevallen moet de initiatiefnemer aangeven welke sector getroffen is. Er kan ook een gedetailleerde analyse gevraagd worden bij het Waals klimaatagentschap AWAC, die ook kan helpen bij het uitwerken van compenserende maatregelen.