Sinds 2005 werkt de Europese Unie met een handel in emissierechten (het ETS-systeem) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die emissierechten worden gebruikt in twee sectoren die samen goed zijn voor iets meer dan 40 procent van alle uitstoot in de EU: de zware industrie (staal, chemie, cement...) en de energiesector (elektriciteitscentrales die CO2 uitstoten, vooral steenkool- en gascentrales dus). In Vlaanderen stoten die twee sectoren zelfs zo'n 48 procent van de CO2 uit.
...