Het meest bekende meetinstrument voor kooldioxideconcentratie in de lucht is volgens het Amerikaanse agentschap NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) voorbij de symbolische drempel van 400 ppm (parts per million) gegaan.

CO2 is een gas dat van nature voorkomt in de lucht, maar het ontstaat bij verbranding van fossiele grondstoffen als steenkool, olie en gas. Koolstofdioxide is een zogenoemd broeikasgas. Het draagt in sterke mate bij aan de opwarming van de aarde.

De waarde van 400 ppm is in de afgelopen miljoen jaar niet voorgekomen. Ondanks dat verwachten wetenschappers geen plotselinge milieuramp. Er komt geen nieuwe ijstijd of een plotselinge extreme opwarming van de aarde.

Alarmbel

Voor wetenschappers is de grens van 400 ppm echter wel van belang. Het wordt gezien als een alarmbel, een teken dat ondanks goede voornemens, het nog niet lukt het broeikaseffect te beteugelen.

De metingen zijn gedaan bij het meetstation van NOAA bij de vulkaan Mauna Loa op Hawaï. "De vorige keer dat de planeet een concentratie van meer dan 400 ppm CO2 kende, was ongeveer 3 miljoen jaar geleden, toen de temperatuur op aarde twee of drie graden hoger lag dan in het pre-industriële tijdperk", merkte Bob Ward op, communicatiedirecteur van het onderzoeksinstituut Grantham voor klimaat- en milieuverandering. (Belga/AVE)

Het meest bekende meetinstrument voor kooldioxideconcentratie in de lucht is volgens het Amerikaanse agentschap NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) voorbij de symbolische drempel van 400 ppm (parts per million) gegaan. CO2 is een gas dat van nature voorkomt in de lucht, maar het ontstaat bij verbranding van fossiele grondstoffen als steenkool, olie en gas. Koolstofdioxide is een zogenoemd broeikasgas. Het draagt in sterke mate bij aan de opwarming van de aarde. De waarde van 400 ppm is in de afgelopen miljoen jaar niet voorgekomen. Ondanks dat verwachten wetenschappers geen plotselinge milieuramp. Er komt geen nieuwe ijstijd of een plotselinge extreme opwarming van de aarde. AlarmbelVoor wetenschappers is de grens van 400 ppm echter wel van belang. Het wordt gezien als een alarmbel, een teken dat ondanks goede voornemens, het nog niet lukt het broeikaseffect te beteugelen. De metingen zijn gedaan bij het meetstation van NOAA bij de vulkaan Mauna Loa op Hawaï. "De vorige keer dat de planeet een concentratie van meer dan 400 ppm CO2 kende, was ongeveer 3 miljoen jaar geleden, toen de temperatuur op aarde twee of drie graden hoger lag dan in het pre-industriële tijdperk", merkte Bob Ward op, communicatiedirecteur van het onderzoeksinstituut Grantham voor klimaat- en milieuverandering. (Belga/AVE)