De rugstreeppad is het beste bewijs van het feit dat je aartslelijk kunt zijn, maar toch op begrip kunt rekenen. Het dier is met zijn wratachtige huid nog lelijker dan een doorsneepad. Zijn plompe lijf is zo zwaar voor zijn lengte dat hij niet kan springen. Zijn pootjes zijn zo kort dat hij bijna niet kan zwemmen - hij heeft dus ondiep water nodig. Om toch een beetje frivoliteit in zijn voorkomen te hebben, kreeg hij een mooi afgelijnde, geelachtige streep midden op zijn rug, waaraan hij zijn naam te danken heeft.
...