PFOS-vervuiling in Antwerpen: Vlaamse onderzoekscommissie duidt 3M aan als verantwoordelijke

Hannes Anaf (Vooruit). © belga

De onderzoekscommissie PFOS-PFAS in het Vlaams parlement heeft haar werkzaamheden afgerond en heeft maandag haar eindrapport goedgekeurd. De commissie wijst expliciet 3M met de vinger als verantwoordelijke voor de vervuiling met het giftige PFOS in de wijde omgeving van Zwijndrecht.

De commissie hoorde sinds de zomer van vorig jaar een 100-tal milieu-, juridische en andere experts tijdens ongeveer vijftig hoorzittingen. De confrontatie met 3M-vicevoorzitter Rebecca Teeters en de hoorzittingen met (oud-)ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege gingen veruit met de meeste aandacht lopen.

Volgens de commissie is 3M de hoofdverantwoordelijke voor de historische vervuiling en moet de Vlaamse overheid het bedrijf verplichten alle saneringskosten te betalen. Politieke verantwoordelijkheden duidt de commissie niet expliciet aan.

‘Het is genuanceerd: we kunnen niet zeggen dat politici bewust iets fouts hebben gedaan en bewust mensen hebben proberen te vergiftigen’, zei voorzitter Hannes Anaf (Vooruit) tijdens de laatste commissiezitting.

‘We hebben wel moeten vaststellen’, vulde Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) aan, ‘dat de politiek een verantwoordelijkheid draagt: het kon de bewoners rond de 3M-site in Zwijndrecht niet beschermen. Die verantwoordelijkheid erkent deze commissie zonder schroom.’

Tijdens de laatste vergadering van de onderzoekscommissie reageerden de partijen Vooruit, Open VLD, N-VA en CD&V not amused op de kritiek van PVDA en Groen op het eindrapport. Nochtans had Groen-parlementslid Mieke Schauvliege even daarvoor de aanbevelingen.van het rapport voorgesteld.

Lees ook:

Partner Content