Peter De Roover (N-VA): ‘Vervolgmigratie van IS-ouders vermijden’

© Sebastian Backhaus
Jan Lippens
Jan Lippens Freelancejournalist

‘Jonge kinderen van IS-strijders kun je eventueel repatriëren’, zegt Peter De Roover. Maar die beslissing ligt bij de politiek, vindt de N-VA-fractieleider, en niet bij het gerecht.

Het federale parket vraagt aan Turkije de uitlevering van een aantal IS-weduwen. Er zullen dus wellicht nog meer kinderen en moeders gerepatrieerd worden.

Peter De Roover: Die IS-weduwen die zich in Turkije hebben laten oppakken, kunnen inderdaad uitgeleverd worden, want daarover heeft België een akkoord gesloten met Turkije. Je kunt vanuit humanitair oogpunt de situatie van die jonge kinderen grondig bekijken en ze eventueel repatriëren. Het grote probleem is dat als je kinderen terughaalt, er vervolgmigratie uit kan voortvloeien van hun IS-moeders en zelfs IS-vaders. Dat moeten we vermijden.

Hoe kan dat?

De Roover: Ik vind het verbazend dat die ouders nog niet uit het ouderlijk gezag zijn ontzet. Je kind meenemen naar oorlogsgebied is toch meer dan voldoende reden? Zonder ouderlijk gezag kun je vervolgmigratie tegenhouden. Die IS-ouders moeten niet terugkeren, maar ter plekke in Irak of Syrië worden berecht.

Ook als ze in die landen de doodstraf riskeren?

De Roover: Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Ons consulair recht bepaalt dat er bijstand kan worden verleend aan Belgen in het buitenland, uitgezonderd in oorlogsgebied of als ze tegen het advies van Buitenlandse Zaken toch naar zulke plaatsen zijn gereisd. Wie zich bij de IS aansloot in oorlogsgebied, moet daarvan de consequenties dragen. Nogmaals, er is geen wettelijke verplichting voor repatriëring of berechting in België.

De vorige regering heeft lidmaatschap van de IS en afreizen naar dat oorlogsgebied strafbaar gesteld met vijf tot tien jaar. Voor assisenzaken is er gewoon te weinig capaciteit. En dus zien we dat die zaken voor de correctionele rechter komen en met maximaal vijf jaar worden bestraft. De dossiers zijn soms flinterdun, want het parket heeft de middelen niet om grondig uit te zoeken wat die verdachten ginder allemaal hebben gedaan. Hebben ze alleen maar kippen de kop afgehakt of ook mensen onthoofd? Laat hen dus beoordeeld en gestraft worden in het land waar ze hebben gevochten.

Denkt u dat IS-strijders die hier in de cel zitten gederadicaliseerd kunnen worden?

De Roover: Mensen zijn geen computers die je kunt herprogrammeren. Vergeet bijvoorbeeld niet dat de twee dames die nu vanuit Turkije aan België kunnen worden uitgeleverd, ook al eens vol goede bedoelingen en inzichten hoogzwanger naar België terugkeerden. Na hun bevalling zijn ze gewoon teruggekeerd naar IS-gebied.

Het probleem is dat veroordeelde IS-strijders na hun straf gewoon weer vrij zijn, of ze nu gederadicaliseerd zijn of niet. Daarom hebben we een wetsvoorstel om naast celstraffen ook terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank als sanctie op te leggen. Dan kunnen ze tenminste ook na hun vrijlating door politie- en veiligheidsdiensten gevolgd en in de gaten gehouden worden.

Partner Content