Servais Verherstraeten (CD&V)

‘Pensioenplan N-VA: niet snijden in het vet, maar hakken tot op het bot’

Servais Verherstraeten (CD&V) Kamerfractieleider van CD&V

‘2,5 miljard besparen op de pensioenen, zoals N-VA wil, is niet snijden in het vet, maar hakken tot op het bot,’ schrijven Servais Verherstraeten en Liesbet Sommen (CD&V). ‘Een pensioenmalus die enkel met de pensioenleeftijd rekening houdt, is ook volstrekt onlogisch willen we de pensioenen betaalbaar houden.’

De pensioenen ? Zij leken tot voor kort geen rol van betekenis te spelen in de verkiezingscampagne. Nochtans: iedereen krijgt een pensioen, betaalt mee aan de pensioenen of is zelf pensioenrechten aan het opbouwen. Pensioen raakt iedereen, en zeker in de portefeuille.

Daarom is het ook logisch dat het thema terug in het verkiezingsactualiteit opdook. Vooral de merkwaardige voorstellen van N-VA kregen aandacht. Op het congres van onze partij viel het volgende concrete voorbeeld: Jos (57 jaar) en Marcel (58 jaar) werken al hun hele loopbaan in een KMO, maar die gaat failliet en zij worden dus werkloos buiten hun wil om. Wat gebeurt er dan met Jos en Marcel ?

Het V-plan van N-VA is helder: zij krijgen een werkloosheidsuitkering, doch slechts in de tijd beperkt tot drie jaar. Indien zij nadien nog geen job hebben gevonden (wat helaas een realistisch perspectief is), worden zij meteen gepensioneerd … want N-VA gaat ook het brugpensioen afschaffen. Maar dat pensioen zal geen vetpot zijn, want Marcel verliest 25 procent en Jos 20 procent. Zij zijn volgens N-VA namelijk té vroeg gestopt met werken!

Dat staat als volgt verwoord in de kleine lettertjes van het programma: de N-VA wil een pensioenmalus invoeren voor iedereen die beneden de 65 jaar met pensioen gaat. De partij wil het pensioen met 5% verminderen per jaar dat men jonger dan 65 jaar met pensioen gaat. Deze pensioenmalus moet voor de N-VA maar liefst 2,5 miljard euro opbrengen.

Iedereen kent een spreekwoordelijke Jos en Marcel in zijn omgeving. Vindt u hen profiteurs? Moeten zij de armoede in? 2,5 miljard besparen op de pensioenen is niet snijden in het vet, maar hakken tot op het bot. En zelfs niet eens met een scherpe maar met een botte bijl.

Een pensioenmalus die enkel met de pensioenleeftijd rekening houdt, is trouwens volstrekt onlogisch als we de pensioenen betaalbaar willen houden. De leeftijd waarop iemand met pensioen gaat, zegt niets over het aantal jaren dat die persoon sociale bijdragen heeft betaald.

Een pensioenmalus onder 65 jaar houdt dus geen rekening met het aantal jaren dat mensen werkten. Want stel dat Jos of Marcel op hun 16de als bouwvakker zijn beginnen werken en op hun 62 jaar met pensioen gaan, dan hebben zij 46 jaar gewerkt en bijgedragen. Volgens de N-VA hebben zij echter 3 jaar te weinig gewerkt en zal hun pensioen door de malus met 15% verminderen.

En niet alleen dat van hen, maar ook dat van u: Belgen stappen vandaag gemiddeld op 59,6 jaar uit de arbeidsmarkt, zodat de impact van de N-VA-pensioenmalus op het pensioen van álle Belgen zeer groot zal zijn. Een gemiddeld pensioen in de privé-sector van 1.025 euro per maand daalt door de malus met maar liefst 205 euro bij pensioen op 61 jaar en met 153 euro bij pensioen op 62 jaar.

CD&V hanteert heel andere recepten voor betaalbare en leefbare pensioenen. Volgens ons is het niet nodig om de pensioenen drastisch te verlagen. Wat wel centraal staat, is het verlengen van de effectieve loopbaan. De leeftijd voor brugpensioen en andere vervroegde uittredingen zal minimum 60 jaar worden. We streven naar loopbanen van 45 jaar, zodat pensioenen betaalbaar blijven en voldoende hoog zijn. Een verlenging van de effectieve loopbaan in het licht van de gestegen levensverwachting is immers nodig. Verlofperiodes voor zorg en bijscholing worden 100% meegeteld voor het pensioen, maar we zijn strenger voor andere niet-gewerkte periodes. Te lage pensioenen trekken we op via een koppeling aan de gestegen welvaart, waarvoor we 1,8 miljard investeren.

Voor CD&V staat een pensioenmalus invoeren gelijk aan het organiseren van armoede. De huidige federale regering maakte precies komaf met dit systeem, door het af te schaffen in het laatste stelsel waar het nog bestond: bij de zelfstandigen. De regering besliste dit omdat zelfstandigen gemiddeld een zeer laag pensioen krijgen, waardoor de malus niet te verantwoorden viel. Dat de N-VA het armoederisico bij gepensioneerden, dat nu al 20% bedraagt, nog wil vergroten, is totaal onbegrijpelijk en voor ons als sociaal geïnspireerde politici ook onaanvaardbaar.

Dat het pensioenstelsel onder druk staat, is duidelijk. CD&V bewandelt de weg van de langere loopbaan om deze problemen op te lossen. In plaats van de huidige 40 jaar, zal de loopbaanduur moeten opschuiven naar 45 jaar. Alleen zo dragen mensen voldoende bij en zal hun pensioenbedrag hoog genoeg zijn om armoede te vermijden. N-VA wil de betaalbaarheid van de pensioenen oplossen door de pensioenen fors te verlagen. Ziedaar het fundamentele verschil in aanpak van hetzelfde probleem. Op 25 mei kan iedereen zich uitspreken over de aanpak die de komende jaren wordt gevolgd.

Servais Verherstraeten is staatssecretaris in de federale regering

Liesbet Sommen is pensioenspecialist bij CD&V

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content