Opinie

Peter De Roover (N-VA)

‘Pensioenen redden: daar is deze regering mee bezig’

Peter De Roover (N-VA) Federaal fractieleider van N-VA

De zware pensioenlast op een eerlijke en rechtvaardige manier verdelen tussen de generaties: daar is deze regering mee bezig, zo schrijft Peter De Roover, Kamerlid voor N-VA.

‘Wanneer Peter De Roover (N-VA) mij aanvalt in het parlement en mij ervan beschuldigt dat ik valse informatie over de pensioenhervorming verspreidt, dan weet je dat N-VA vreest de controle over de publieke opinie kwijt te zijn’, citeerde Knack.be uit een vraaggesprek van Veto met Kamerlid Raoul Hedebouw (PVDA-PTB). Een man die bewijst dat je communist én sympathiek kunt zijn.

Raoul Hedebouw (PVDA-PTB)
Raoul Hedebouw (PVDA-PTB)© BELGA

‘De’ publieke opinie bestaat natuurlijk niet, maar ik heb de indruk dat de gloed van brandende paletten op collega Hedebouw een hallucinerende invloed heeft. Als de algemene staking een zaak was van koppen tellen, dan moet dat signaal het natuurlijk afleggen tegen dat van 25 mei toen alle burgers zich hebben kunnen uitspreken via de stembus. De voorbije dagen leerden dat er veel onrust is, maar bewezen ook dat de grote meerderheid van de bevolking begrepen heeft dat staken geen oplossing biedt.

We moeten er natuurlijk begrip voor opbrengen dat veranderingen altijd onzekerheid meebrengen. De oprechte bekommernissen van mensen over ‘langer werken’ en de ‘eerlijke verdeling van de lasten’ moeten ernstig genomen worden. Laten we daarom toch maar eens duidelijk maken waar deze regering mee bezig is, want dat is vreemd genoeg nog te weinig gebeurd. Ook wat de pensioenplannen betreft.

De zware pensioenlast op een eerlijke en rechtvaardige manier verdelen tussen de generaties: daar is deze regering mee bezig

De ‘Commissie Pensioenhervorming 2020/2040’ leverde een indrukwekkend document af en daarin lezen we letterlijk: ‘Bij ongewijzigd beleid is het pensioensysteem op termijn financieel niet houdbaar’. Daarmee is de uitdaging klaar en duidelijk geschetst.

Enkele basisgegevens maken voor iedereen duidelijk waar we vandaag staan. Momenteel kosten de pensioenen 10,6% van ons BBP, in 2060 dreigt dat te groeien naar meer dan 16%. In de leeftijdscategorie 60-64 jaar werkt nog 18% der Belgen, terwijl dat voor de OESO-landen 42% is. De uitstapleeftijd, 59 jaar bij ons, bedraagt in de OESO 64 jaar. Daar komt bij dat er steeds minder actieven zijn per gepensioneerde, zodat de steeds groeiende last op steeds minder schouders terecht komt.

Daniel Bacquelaine (MR), minister voor Pensioenen
Daniel Bacquelaine (MR), minister voor Pensioenen© Belga

Wat betekent een en ander concreet? Met ongewijzigd beleid moeten we tegen 2040 de belastingen op loon verhogen met 13% of de pensioenen verlagen met één derde. De rekening moet nu eenmaal betaald worden.

Deze regering legt zich niet neer bij de keuze tussen een enorme belastingverhoging enerzijds of een zware verlaging van de pensioenbedragen anderzijds. Wij voeren een beleid om ook binnen enkele jaren nog een betekenisvol pensioen voor alle gerechtigden te waarborgen. Het gaat om het in stand houden van een monument van onze sociale verzorgingsstaat.

De regering wordt bekritiseerd omdat de lasten bij die pensioenhervorming niet evenwichtig zouden verdeeld zijn. Critici zien alle heil in de jackpot die zij graag ‘rijkentax’ noemen. Uiteraard is het zinvol op zoek te gaan naar een meer rechtvaardige én economisch meer doeltreffende belastingheffing, zoals N-VA al lang bepleit. Wat dat betreft, lieten vorige regeringen, waar de zwaarste critici van vandaag deel van uitmaakten, geen fraaie erfenis na.

We moeten echter de eerlijkheid hebben om toe te geven dat de zoektocht naar een belastingheffing die verder gaat dan het formuleren van edele gedachten, heel erg moeilijk is want kapitaal is nu eenmaal uitermate mobiel. Het kan niet de bedoeling zijn met even goed bedoelde als slecht uitgevoerde maatregelen de middenklasse nog eens extra te treffen.

'Pensioenen redden: daar is deze regering mee bezig'
© belga

Een goede taxshift die de lasten op arbeid kan verminderen, past natuurlijk helemaal in de N-VA-visie. Wij zijn daar vragende partij voor, men leze er ons programma op na. Ten behoeve van slechte verstaanders: taxshift betekent in het Nederlands ‘belastingverschuiving’. Wie de opbrengst van zo’n belastingverschuiving wil gebruiken om de steeds hoger oplopende en op niet zo lange termijn verstikkende pensioenrekening te dekken, maakt er een belastingverhoging van. De taxshift wordt dan een taxlift en die wijzen wij onomwonden af. Het zou waanzin zijn om het huidige overheidsbeslag van 54% nog verder op te drijven.

Ooit zei een politicus van een partij die nu in de oppositie het warm water uitvindt dat hij wist wat er moest gebeuren. Maar dat hij indien hij dit zou uitvoeren, hij dan niet herverkozen zou worden. Hij en de zijnen hebben om die reden nagelaten te doen wat moest gedaan worden. Men noemt dit schuldig verzuim.

Bruno Tobback (SP.A)
Bruno Tobback (SP.A)© BELGA

Het was diezelfde politicus die in 2013 in de media verklaarde dat jongeren moeten beseffen dat ze niet op 65 jaar op pensioen zullen kunnen gaan. Nu ontbinden zijn partij- en geestesgenoten alle duivels omdat wij doen wat hij toen aankondigde en wat alle andere landen uitvoeren. Wij zeggen eerlijk waarvan wel ongeveer iedereen beseft dat het ook moet gebeuren: we zullen allemaal langer moeten werken om ons pensioenstelsel leefbaar te maken.

Peter De Roover (N-VA)
Peter De Roover (N-VA)© BELGA

We moeten er voor zorgen dat de zware pensioenlast op een eerlijke en rechtvaardige manier wordt verdeeld tussen de generaties. Daar is deze regering mee bezig. Als wij dit niet doen, dan verschrompelt het pensioen. Dat is het antwoord op de vraag waar deze regering mee bezig is. Wij willen het pensioenstelsel redden en zijn heel erg vastbesloten daarbij onze verantwoordelijkheid te nemen. Honi soit qui mal y pense.

Partner Content