Paus Franciscus publiceert deze week zijn eerste encycliek, “Licht van het Geloof”

(Belga) Onder de titel “Lumen fidei” (“Licht van het Geloof”) publiceert paus Franciscus op 6 juli zijn eerste encycliek, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt.

De Argentijnse paus heeft eerder zelf gezegd dat zijn voorganger Benedictus XVI al aan de tekst was begonnen en dat hijzelf het document zou afwerken. Toen Benedictus in februari verrassend zijn abdicatie bekendmaakte, had de Duitser de tekst bijna af. Doctrinaal verschillen de vorige en de huidige paus, die beiden in het Vaticaan leven, niet. In mei zei een Italiaanse bisschop dat Franciscus eraan denkt om in de toekomst een meer persoonlijke encycliek omtrent de armoede te schrijven. Encyclieken zijn “omzendbrieven” van de paus aan zijn bisschoppen, en via hen aan alle katholieken. Zij zijn belerend over bijzondere thema’s maar raken niet aan de dogma’s van de roomskatholieke kerk. Sommige encyclieken hebben geschiedenis geschreven zoals “Rerum Novarum” van Leo XIII in 1891 dat het fundament legde voor de christelijke arbeidersbeweging en “Humanae vitae” waarin Paulus VI in 1968 niet wilde weten van contraceptie. (Belga)

Partner Content