Pascal Smet start grootschalige jongerenbevraging

(Belga) Minister van Onderwijs en Jeugd Pascal Smet start een grootscheepse bevraging van de Vlaamse jongeren. Het resultaat daarvan moet de komende acht jaar zijn beleid en dat van zijn opvolgers vorm geven.

Het ‘Jongerenpact 2020’ werd ontwikkeld door een deel van het team dat achter de G1000 zat. Beide initiatieven tonen dan ook opvallende parallellen. Vanaf 16 maart kunnen jongeren tussen 14 en 22 laten horen wat hen bezighoudt op de website van het Jongerenpact. De resultaten daarvan worden afgetoetst bij de zogenaamde ‘living library’, een team van tieners en jonge twintigers dat een afspiegeling vormt van de huidige jongerencultuur. Zij zullen de komende maanden ook contacten leggen met beleidsmakers en sociale partners. Het eindresultaat van al dat denkwerk wordt op 5 mei voorgelegd aan 300 jongeren en 150 stakeholders in het Vlaams parlement. De standpunten en ideeën worden er uitgekristalliseerd tot tien engagementen voor 2020. Pascal Smet verklaarde stellig dat het resultaat geen dode letter zal blijven. “Het is echt de bedoeling om tot concrete maatregelen te komen, om het leven van de jongeren te beïnvloeden. De betrokkenheid van het parlement moet toelaten dit pact over verkiezingen en legislaturen heen te tillen.” De minister vindt het niet overambitieus om te veronderstellen dat jongeren acht jaar vooruit denken. “Ik sta er soms echt van te kijken waar tieners mee bezig zijn”, zegt hij. “Door alle negatieve berichtgeving worden scholieren bijvoorbeeld echt bang voor hun pensioen.” Eind juni zetten het parlement en de regering hun handtekening onder de tien engagementen. (KAV)

Partner Content