Partijbureau vergadert over lot MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, parlementsleden hakken vanavond knoop door

Georges-Louis Bouchez (MR). © belga

Voorzitter Georges-Louis Bouchez ligt onder vuur omwille van verschuivingen in de regering. Scenario’s over zijn afzetting circuleren intern.

De MR-partijtop vergadert momenteel over het lot van voorzitter Georges-Louis Bouchez. Waals minister Jean-Luc Crucke toonde zich bij aanvang alvast streng: ‘We kunnen geen halve maatregelen treffen. Het probleem is fundamenteler: het is een kwestie van weten of het vertrouwen er nog is.’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ligt onder vuur voor zijn opmerkelijke casting in de nieuwe federale regering. Hij maakte Mathieu Michel, de relatief onbekende broer van Europees Raadsvoorzitter en voormalig MR-premier Charles Michel, staatssecretaris, waardoor Denis Ducarme plaats moest ruimen. Bouchez probeerde die laatste dan minister te maken in de Waalse regering, ten koste van Valérie De Bue, maar moest die beslissing al snel weer intrekken toen bleek dat de Waalse regering dan niet meer aan het decretaal vastgelegde minimum van één derde vrouwen komt.

Afgelopen weekend circuleerde al de piste om Bouchez voortaan te laten omringen door vier andere partijkopstukken die zijn beslissingen zouden dekken, maar dat voorstel lijkt niet unaniem gedragen.

Voor Denis Ducarme is dat een ‘weinig praktische’ oplossing. En ook volgens ex-minister Daniel Bacquelaine heeft de partij een voorzitter ‘met echte bevoegdheden’ nodig, al zijn er volgens de voorzitter van de Luikse MR-afdeling wel maatregelen nodig om het vertrouwen te herstellen.

Waals viceminister-president Willy Borsus dringt aan op meer dialoog. ‘We moeten een meer collegiale dynamiek nastreven in bepaalde beslissingen, beslissingen die gedeeld en gedragen moeten zijn’, zei hij. Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke stelde het scherper. ‘We kunnen geen halve maatregelen treffen. Het probleem is fundamenteler: het is een kwestie van weten of het vertrouwen er vandaag nog is’, zei hij bij aankomst. ‘We leven niet in een autocratie waar de beslissingen worden genomen omdat men er ’s nachts van droomt. We moeten oplossingen vinden voor het bestuur, waarin de democratie bewaard blijft en die maken dat wanneer we ons naar buiten toe uitdrukken, we zeker zijn dat dat is wat door de partij gedragen wordt.’

Crucke roept niet op tot vervroegde voorzittersverkiezingen, al liet hij wel vallen dat ook dat ‘een oplossing’ kan zijn. De Waalse minister denkt er ook niet aan om Bouchez te vervangen. ‘Ik ben een Waal, regionalist en minister van Begroting en mijn ambitie is dat mijn begrotingsconclaaf goed verloopt.’

Ducarme zelf verklaarde eerder al op LN24 dat hij twijfelt of het vertrouwen kan worden hersteld. ‘We gaan proberen uit het partijbureau te komen met een consensus. Dit kan niet blijven duren, het imago dat we uitstralen naar de bevolking toe is walgelijk.’

Update: de parlementsleden van MR hakken vanavond de knoop door

De parlementsleden van de Franstalige liberale partij spreken zich maandagavond in de parlementaire intergroep uit over de wijze waarop het bestuur van de MR in de toekomst zal worden georganiseerd. Dat hebben verscheidene mandatarissen maandag gezegd na het partijbureau.

‘Er is een breed debat gevoerd waarbij iedereen open en vrij heeft gesproken. Na de discussies is een algemeen voorstel aangenomen rond sterke elementen op het vlak van organisatie en bestuur. Het bureau wil dit moeilijke moment ombuigen in een kans om verder aan de toekomst te werken’, klinkt het in een mededeling die na het partijbureau is gepubliceerd.

‘We hebben de zaken in het gezicht gezegd, soms op een harde manier’, verklaarde Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke, die aanhaalde dat het noodzakelijk is om een einde te maken aan ‘het hypervoorzitterschap’. ‘Er is een team, geen man of vrouw, maar mannen en vrouwen.’

De parlementsleden komen om 21 uur samen om het voorstel te bespreken. De partij blijft discreet over de inhoud ervan. Georges-Louis Bouchez zou op post blijven, maar de collegialiteit zou versterkt worden, zo is vernomen uit een goede bron, die eraan toevoegde dat het om ‘de laatste kans’ voor de voorzitter gaat.

Partner Content