Parlementscommissie stemt in met leerplicht voor kleuters vanaf vijf jaar

Ben Weyts (N-VA). © iStock

Vanaf volgend schooljaar zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig. De Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet.

Het jaarlijkse onderwijsdecreet verzamelt de aanpassingen aan de onderwijsreglementen die in het volgende schooljaar ingaan in de verschillende onderwijsniveaus. Het ‘Onderwijsdecreet XXX’ werd vandaag/donderdag goedgekeurd in de Commissie Onderwijs in het Vlaams parlement. De opvallendste vernieuwing is de verlaging van de leerplicht. Die gaat van zes naar vijf jaar. Iedere kleuter vanaf vijf jaar moet vanaf volgend schooljaar 290 halve dagen verplicht op school zijn. Scholen kunnen wel uitzonderingen toestaan voor kinderen die bijvoorbeeld in revalidatie zitten, of kinesitherapie of logotherapie moeten volgen.

De verlaagde leerplicht heeft tot gevolg dat leerlingen in scholen van openbare besturen vanaf de derde kleuterklas al levensbeschouwelijk onderwijs moeten krijgen, bleek eerder al uit een advies van de Raad van State. De regering wilde niet weten van verplichte godsdienstlessen voor kleuters, maar voorziet in het decreet wel een ‘opt in-systeem’ zodat ouders ervoor kunnen kiezen hun kind te laten aansluiten bij levensbeschouwelijk onderwijs in een lagere school. Dat is conform de grondwet, klinkt het, omdat er enkel sprake is van een recht op levensbeschouwelijk onderricht, niet van een verplichting.

Taalbad

Daarnaast komt er ook een verplichte taalscreening in de derde kleuterklas. Kinderen bij wie een taalachterstand wordt vastgesteld, moeten de rest van het jaar bijgewerkt worden in een taalbad of een ander taalintegratietraject. In principe kan de klassenraad op het einde van het kleuteronderwijs op basis van onder meer de taalkennis beslissen of een kleuter moet blijven zitten. Ouders kunnen die beslissing naast zich neerleggen, maar dan moet het kind in het eerste leerjaar een taalintegratietraject doorlopen, indien nodig kan dat voltijds.

Het Onderwijsdecreet verhuist nu naar de plenaire vergadering, waar het wellicht in de loop van de komende weken wordt gestemd.

Partner Content