Kevin Dochain

Parkeren in Brussel: hoe de inwoners voor de gek gehouden worden

Kevin Dochain Kevin Dochain is redacteur bij Focus/Le Vif.be

De gemeente Elsene heeft een nieuw parkeerplan tot stand gebracht om het stijgend gebrek aan parkeerplaatsen aan te pakken.

“Parkeren in de stad wordt steeds moeilijker. Het parkeerprobleem in Elsene groeit, hoewel het aantal beschikbare parkeerplaatsen beperkt blijft” legt de gemeente uit in een brochure die onlangs werd uitgedeeld aan de inwoners van een nieuwe blauwe zone in het noorden van Elsene. In grote lijnen strekt de zone zich uit van het Flageyplein tot aan de Kroonlaan.

Op het eerste zicht lijkt het een eervol initiatief: het is juist dat in Elsene en bijna overal in het Brussels gewest parkeren echt problematisch wordt. Het nieuw plan dat “de mogelijkheid voor de inwoners om dichtbij huis te parkeren” wil bieden en “meer parkeerplaatsen in de handelswijken door er korte parkeerbeurten” wil promoten, kan enkel op applaus onthaald worden, ook al kan het zeer duur uitdraaien voor bestuurders die niet over een inwonerskaart beschikken.

Bovendien lijdt dit initiatief nog onder twee andere problemen : het gebrek aan informatie en het beheer van de bewegwijzering.

Ten eerste, het gebrek aan informatie. Nadat we op twee dagen tijd drie processen-verbaal ontvangen hebben voor “afwezigheid van parkeerschijf”, hebben we Vinci Park, het bedrijf dat de publieke parkings beheert, gecontacteerd. Volgens onze gesprekspartner “werden brochures door de gemeente in de brievenbussen gelegd en op de voorruiten van de wagens geplaatst”. We zijn echter zeker dat we de folder in kwestie niet op ons voertuig hebben gevonden en we hebben er ook geen in de bus gevonden. Het plan is echter wel in pdf-versie beschikbaar op de website van de gemeente. Je moet het dan wel weten…

Ten tweede, is er het beheer van de bewegwijzering. Behoudens vergissing moet de parkeerschijf gebruikt worden wanneer je je in een blauwe zone bevindt die aangeduid wordt door een verkeersbord van type E 13 (de verstrooiden kunnen de wegcode er op nazien). Ondanks onze oplettendheid, hebben we echter nooit een dergelijk bord gezien in de zone waar we regelmatig bekeurd werden. Nog volgens onze gesprekpartner van Vinci Park, “kunnen de begin- en eindborden van de blauwe zone tot 3km ver gaan”. Maar als de dame er haar databank erop na slaat, stelt ze vast dat er “inderdaad geen aanduidingen zijn langs ons traject”. Waarop steunt dan de wettelijkheid van het proces-verbaal? “We hebben gedacht aan wegmarkering, maar dat neemt tijd in beslag en kost geld”. Ja, maar ziet u mevrouw, dat kost ons ook geld…

Partner Content