Pandora Papers: Kamer gaat aanbevelingen vorige onderzoekscommissies analyseren

Sophie Rohonyi © Belga

De Kamercommissie Financiën gaat een inventaris maken van de aanbevelingen van de vorige onderzoekscommissies die zich hebben gebogen over de grote fiscale fraude in de jaren 2000 en de Panama papers in 2016.

Ze wil daarvoor ook procureur-generaal van Brussel Johan Delmulle horen, evenals de ministers van Financiën en Justitie Vincent Van Peteghem en Vincent Van Quickenborne. Over de vraag van de PVDA en DéFI, gesteund door het Vlaams Belang, voor de oprichting van een onderzoekscommissie was er geen consensus.

Zondagavond onthulde een nieuw internationaal onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) de ‘Pandora Papers’. Dat zijn gelekte documenten van 14 kantoren die constructies in belastingparadijzen opzetten, met als doel belastingen ontwijken. Eerder was al sprake van een soortgelijk onderzoek, de ‘Panama Papers’. In de papers is sprake van 1.217 Belgen of mensen die in België wonen die in totaal 1.215 postbusvennootschappen en trusts oprichtten in zo’n belastingparadijzen.

De Kamercommissie Financiën debatteerde woensdag over de nieuwe onthullingen. DéFI en de PVDA wilden opnieuw een onderzoekscommissie oprichten. ‘We hebben daarbij twee doelstellingen’, stelde parlementslid Sophie Rohonyi: ‘ons ervan verzekeren dat alle aanbevelingen van de Panama Papers-commissie, waarvan er maar heel weinig zijn uitgevoerd, correct en nauwkeurig worden opgevolgd, en het Belgische luik van deze zaak onderzoeken.’

Veel werk aan de winkel

Voor PVDA’er Marc Van Hees, ‘zal een hoorzitting of twee niet voldoende zijn. Er is veel werk aan de winkel om na te gaan wat is fout gelopen. We hebben niet goed gewerkt, we moeten onze manier van werken herzien. Het is geen kwestie van de commissie Panama Papers of de commissie naar de fraude opnieuw te voeren, bedoeling is na te gaan wat niet gewerkt heeft!’ De meerderheid binnen Vivaldi, gesteund door de N-VA wilde deze weg niet inslaan. ‘Er zijn al veel aanbevelingen gedaan’, merkte Cécile Cornet (Ecolo) op. ‘Maar niet alle aanbevolen acties zijn uitgevoerd. Nu is het tijd voor actie!’

‘Dit doet denken aan de voorgaande zaken en schandalen’, zei Ahmed Laaouej (PS), die voorzitter was van de commissie naar de Panama Papers. ‘We moeten daarom de aanbevelingen van eerdere commissies analyseren en de regering vragen om een beeld te schetsen van wat er wel en niet is gebeurd. Sommige aanbevelingen werden afgezwakt. Dit is een kans om die opieuw op de agenda te zetten.’

De PS-fractielleider benadrukte ook het belang van het operationele luik. ‘Het lijkt me interessanter om de procureur-generaal van Brussel, meneer Delmulle, te ondervragen. Die zei bij de opening van het gerechtelijk jaar dat hij door een gebrek aan middelen niet langer kan strijden tegen de financiële criminaliteit. De regering beweert dat ze eraan werkt. Laten we deze standpunten en observaties verzoenen en laten we kijken waar we de operationele capaciteiten moeten herstellen.’

Deze werkwijze kon op de consensus rekenen van de meerderheid, waar de N-VA zich bij aanlsoot.

Partner Content