Overtredingen vastgesteld bij twee op drie au pairs

© Getty Images/iStockphoto

Bij 88 van de 122 gecontroleerde gastgezinnen van au pairs, werden er in Vlaanderen vorig jaar overtredingen vastgesteld. Ze moesten meer uren dan toegestaan presteren, kregen hun minimale zakgeld niet uitbetaald of werden ingezet als huishoudpersoneel.

Het statuut van au pairs is dubbelzinnig: verblijfsrechtelijk gezien komen ze naar Vlaanderen op basis van bepaalde prestaties waarvoor ze een arbeidskaart B krijgen, maar arbeidsrechtelijk vallen die prestaties buiten een arbeidsovereenkomst. ‘Uit die ambiguïteit ontstaan twijfelachtige situaties en bijgevolg ook misbruik’, zegt Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA).

De meest voorkomende overtredingen die door de Vlaamse inspectie werden vastgesteld, zijn het niet betalen van het minimale zakgeld (van 450 euro per maand), het niet laten volgen van de – eveneens verplichte – cursus Nederlands en het niet respecteren van de maximaal toegestane arbeidsduur van 20 uur per week. In 2016 waren er in Vlaanderen 333 au pairs van buiten de Europese Unie aan de slag. Au pairs uit een andere EU-lidstaat hebben geen arbeidskaart nodig en worden dus niet geregistreerd. Ronse wil daar verandering in brengen. Daarnaast wil de N-VA’er het statuut onderzoeken.

Partner Content