Overste Broeders van Liefde getuigt in Kamercommissie

René Stockman verklaarde dat hij weet heeft van vijftien gevallen van misbruik van minderjarigen bij de congregatie.

René Stockman, de Generale Overste van de Broeders van Liefde, heeft weet van vijftien gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen binnen zijn congregatie.

Dat heeft hij maandag gezegd in de bijzondere Kamercommissie Seksueel Misbruik. Van de twaalf dossiers die aangehaald werden door de commissie-Adriaenssens konden er vijf erkend worden als behorende tot de congregatie.

Drie dossiers kwamen van het parket. Voorts was er telkens één dossier van een advocaat, het bisdom Hasselt en het slachtoffer zelf, naast een dossier dat door de rechtbank werd behandeld en tot een vrijspraak leidde.

Daarnaast kreeg de congregatie het voorbije jaar nog drie klachten van mensen die beweren dat ze seksueel misbruikt werden.

Richtlijnen

Stockman zei dat de Broeders van Liefde richtlijnen voor het
omgaan met feiten van seksueel misbruik hebben uitgevaardigd. Het uitgangspunt is de pijn van het slachtoffer. ‘We beseffen dat we onvoldoende aandacht hebben gehad voor het leed dat werd veroorzaakt’, zo erkende Stockman.

Het was volgens hem destijds de gewoonte om zoveel mogelijk alles binnenskamers op te lossen om de goede naam van de instelling niet in gevaar te brengen. ‘Maar het is nooit de bedoeling geweest om zaken in de doofpot te stoppen’, zo luidde het.

Volgens Stockman moet de schadevergoeding die door het gerecht werd opgelegd, worden betaald. Maar hij toonde zich geen voorstander van een bijkomende schadevergoeding door de congregatie, wel van een regeling ‘in natura’.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content