‘Overheid moet klachten via sociale media erkennen’

© iStock

De Vlaamse overheid moet op een andere manier omgaan met de klachten en meldingen die ze krijgt via sociale media. Nu tellen strikt genomen enkel de klachten en meldingen via telefoon, brief, mail en webformulieren. En dat is niet meer van deze tijd, zegt CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer.

Van de Wauwer pleit voor een aanpassing van de regelgeving. Maar ook in het nieuwe Bestuursdecreet, dat de Vlaamse regering nog voor het zomerreces definitief wil goedkeuren, zouden klachten via Twitter, Facebook of Instagram niet onder de definitie van schriftelijke klacht vallen.

Wie een vraag, opmerking of klacht heeft over een dienst van de Vlaamse overheid, kan daarvoor verschillende kanalen gebruiken. Maar volgens de regels tellen enkel meldingen en klachten via telefoon, brief, mail of webformulier officieel mee. ‘Een klacht, gesprek of melding via sociale media is dus niet officieel, zelfs niet indien de mogelijkheid vanuit de organisaties zelf wordt aangereikt’, zegt CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer.

Volgens de CD&V’er is dat niet meer van deze tijd en kan er een vertekend beeld ontstaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Hij geeft een voorbeeld: ‘Je kan als reiziger verschillende keren via Twitter melden wanneer je tram niet komt opdagen. De Lijn zal wel reageren, maar zelfs als je tien keer hetzelfde probleem hebt gemeld via sociale media, dan nog zal er officieel geen melding zijn.’

Van De Wauwer roept de overheid op haar regelgeving ‘af te stemmen op de veranderende realiteit’ en dus ook meldingen via sociale media ‘ernstig te nemen en op te nemen in haar rapportage.’

Vlaams Ombudsman Bart Weekers nuanceert. Volgens hem maken verschillende overheidsdiensten wel degelijk gebruik van sociale media voor klachten en meldingen. ‘Denk bijvoorbeeld aan het team sociale media bij De Lijn. Die capteren wel degelijk wat er op Twitter gebeurt’, aldus Weekers. Ook andere overheidsdiensten registreren klachten via Facebook of Twitter. Volgens hem doen de Vlaamse overheidsdiensten het ook helemaal niet zo slecht op het vlak van sociale media.

Volgens Weekers zal ook het geplande nieuwe Bestuursdecreet, het decreet dat onder meer een kader moet bieden voor de relaties tussen de burger en de overheid, inspelen op het het fenomeen nieuwe media.

Partner Content