OVAM: Vlaming sorteert huisvuil beter dan ooit, maar het moet nog beter

De Vlaming sorteert huisvuil beter dan ooit. Maar op sommige punten kan het nog beter.

Dat blijkt vrijdag uit een nieuwe sorteeranalyse van de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Om tegen 2030 het jaarlijkse restafval te beperken tot 100 kilogram per Vlaming, zijn nog extra inspanningen nodig.

De analyse spitste zich toe op huisvuil dat in restafvalcontainers of vuilniszakken huis-aan-huis opgehaald wordt. Opvallend is dat meer dan 40 procent van ons huisvuil, dat jaarlijks op bijna 120 kilogram per inwoner neerkomt, bestaat uit organisch-biologisch afval (gft, groenafval…), waarvan het grootste deel eigenlijk composteerbaar is. Meer zelfs, een vijfde van het huisvuil is te catalogiseren als ’te vermijden voedselverlies’. Jaarlijks bedraagt deze verspilling maar liefst 26 kilogram per Vlaming.

Luiers

Maar ook hygiënisch afval, dat vooral uit wegwerpluiers bestaat, maakt met 11,5 kilogram een belangrijk deel uit van ons huisvuil. Om dit aandeel de komende jaren te doen dalen, wil OVAM de recyclage- en inzamelkost bij de producent leggen. Hiermee hoopt de Afvalstoffenmaatschappij hen ervan te overtuigen om dit soort afval recycleerbaar te maken. Kunststoffen zijn dan weer goed voor 15 kilogram per inwoner. Het gaat vooral om pmd-afval zoals folies en verpakkingen.

Fouten

Plastic flessen daarentegen worden minder teruggevonden. Maar ook de hoeveelheid textielafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, batterijen en klein gevaarlijk afval slonk sinds de vorige analyse. Daarnaast nam ook de hoeveelheid grofvuil in tien jaar tijd stevig af, namelijk van 31 naar 22 kilogram per inwoner.

Toch ziet OVAM dat nog bijna de helft van dit soort afval fout wordt gesorteerd. Het gaat dan vooral over klein huishoudelijk restafval of zaken zoals hout, textiel of bouw- en sloopafval. Ook hier is dus nog werk aan de winkel.

Partner Content