Orde van Geneesheren keurt artsenbeoordelingswebsite af

(Belga) De Orde van Geneesheren keurt het internetplatform www.verbeterjezorg.be, waar onder meer huisartsen, tandartsen en opticiens beoordeeld kunnen worden, nadrukkelijk af. Volgens de Orde is de informatie op de site “niet-controleerbaar en niet-beoordeelbaar”.

Dat vernam Belga bij Artsenkrant. Het advies staat ook op de website van de Orde van Geneesheren. Onderwerp van discussie is www.verbeterjezorg.be, een initiatief van het Antwerpse adviesbureau i12. Het wil patiënten een platform bieden om hun zorgverleners te beoordelen, naar analogie met bijvoorbeeld hotelbeoordelingswebsites. “De niet-controleerbare en aldus niet-beoordeelbare informatie kan niet alleen de betrokken arts, maar ook zijn patiënten en de noodzakelijke vertrouwensverhouding arts-patiënt ernstige schade toebrengen”, stelt de Orde van Geneesheren. Bovendien is er geen garantie dat de beoordeling gebeurt door een patiënt en niet door een derde. En zelfs als het wel degelijk een patiënt is, is er “geen waarborg inzake correctheid en goede trouw”. “In bepaalde gevallen kan dit initiatief zelfs een concurrentieel oogmerk hebben, wat geen objectiviteit garandeert. Subjectief ingegeven kan zij, in voorkomend geval, lasterlijk en eerrovend zijn” en de reputatie van de arts schaden, aldus de Orde. De Orde van Geneesheren voegt nog toe dat ze geen principieel bezwaar heeft tegen de beoordeling van artsen en wijst erop dat patiënten steeds een klacht kunnen indienen bij de bevoegde ombudsdienst. (FUL)

Partner Content